Nederlog        

 

2 februari 2006

                                                                 

Engelse haters van haters van haat

 

 

De NRC van 1 februari rapporteert onder de kop "Britten wijzen antihaatwet af" onder andere het mij heugelijke nieuws dat in het Lagerhuis

Een krappe meerderheid wees verrassend een wetsvoorstel van de regering af, dat het makkelijker zou maken om mensen te vervolgen die aanzetten tot religieuze haat. (...)
De oorspronkelijke tekst bepaalde dat iemand kon worden vervolgd als hij religieuze haat probeerde aan te wakkeren door mensen te bedreigen, te beschimpen of te beledigen. Het Lagerhuis amendeerde die tekst en bepaalde dat mensen alleen vervolgd kunnen worden als ze opzettelijk bedreigend zijn.
Er bestond veel weerstand tegen het voorstel, dat eerder al door het Hogerhuis was verworpen. Zowel religieuze groepen als komieken, onder wie Rowan Atkinson, waren, om verschillende redenen, tegen zo'n vergaande bepaling.

"By God! There still is some British common sense!" zou ik willen uitroepen. In dit verband, levend in een land met - kennelijk - aanzienlijk minder gezond verstand onder kamerleden en ministers:

Was er ooit een mens die niet sommige mensen haatte - wellicht met recht en reden, bijvoorbeeld als overlever van Auschwitz?

Was er ooit een populaire religie die nooit ongelovigen in die religie vervolgde, vermoordde, verbrandde, of verbande?

Is haat niet hetzelfde als liefde met een tegengesteld voorteken, zoals -10 hetzelfde is als +10 met ander voorteken?

Wat is toch de reden van die voortdurende pretentie van zovelen dat zij perfect genoeg zouden zijn om anderen niet en nooit te haten, en zich daarmee het recht toekennen om wat en wie ze feitelijk haten maar anders noemen te verbieden?

Is het alleen de zo gebruikelijke menselijke combinatie van hypocrisie, domheid en ego´sme? ("Stupidity and egoism are the roots of all vice." Buddha).

In ieder geval: Hij die perfect genoeg is om niet te haten - nooit, niemand - haat hen die dat niet zijn niet, en eist ook geen menselijk onmogelijke dingen van ze. Dat leidt alleen tot hypocrisie. En iemand die zˇ perfect is komt mijzelf overigens als bovenmenselijk onbestaanbaar voor: Wie liefheeft en mens is haat wat schaadt wat hij of zij liefheeft.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail