Nederlog        

 

27 januari 2006

                                                                 

Staatsterrorisme in de VS

 

 

Ik heb al eens eerder opgemerkt dat, om mijzelf in het Engels te citeren:

The normal effect of terrorists who oppose some state - including those merely called so by organs of state security - is to increase the powers and practices of state-terrorism in order "to fight terrorism".

Dit is ook verreweg het voornaamste gevaar van de Hofstad-groep  (zie "Nederlands "recht"") en andere meer of minder gestoorde of fanate of idealistische jongeren van rond de 20, zonder werk, zonder behoorlijke opleiding, zonder veel toekomst, zonder veel kennis, en zonder bijzonder goede hersens, die zelden of nooit te vrezen zijn als de mogelijke moordenaars van een of andere Nederlandse politi-cus of -ca, maar voortdurend functioneren als de wegbereiders voor staatsterrorisme: Volmachten voor werknemers van de staat, eventueel gesanctioneerd door het parlement, om burgers te bespioneren, gevangen te zetten, laten verdwijnen of martelen op basis van de beschuldiging dat die burgers "terroristen" zouden zijn - een beschuldiging die de handlangers van de staat gewoonlijk menen niet te hoeven bewijzen, omdat een dergelijk bewijs "Het Terrorisme" zou helpen.

De vandaagse NRC heeft een artikel over de VS getiteld "Gore for president" van J.H. Sampiemon, dat een recente redevoering van Al Gore (democrat - ik kies de Amerikaanse term - en verslagen door Bush Jr. in de strijd om het presidentschap van de VS) bespreekt. Hier is een citaatje, met vetzettingen van mij:

De president, zegt Gore, heeft zichzelf het recht toegekend iedere Amerikaan te arresteren en gevangen te zetten van wie hij meent dat dese een gevaar voor de natie betekent, en deze persoon beroep op een advocaat te onthouden. Amerikaanse burgers kunnen buiten de rechterlijke macht om [en] zonder dat zij op de hoogte worden gebracht van het hun ten laste gelegde en zonder dat hun familie wordt ingelicht, voor de rest van hun leven worden vastgezet. Ten slotte kunnen personen in Amerkaanse bewarng worden blootgesteld aan manieren van mishandeling "die duidelijk als foltering" kunnen worden aangemerkt en "die zijn gedocumenteerd in Amerikaanse instellingen verspreid over verschillende landen rond de wereld".

Hoe verschilt dit van de macht en de praktijken van dictators en tirannen?

In principe zijn er geen verschillen: Willekeurige arrestatie, opgesloten zonder aanklacht, zonder interventie van een onafhankelijke rechter, zonder recht op een bekwaam verdediger, zonder inlichting van je arrestatie van je vrienden of verwanten, zonder rechtsgeldig vonnis, mogelijk voor de rest van je leven, eventueel met foltering.

Tot nu toe (!!) alleen door drie dingen

  • het betreft tot nu toe (!!) alleen een betrekkelijk kleine groep

  • het lijkt tot nu toe (!!) alsof Bush verdwijnt over een jaar, gedwongen, na twee termijnen als president

  • er zijn tot nu toe (!!) redelijk wat vrijheden over voor de gewone (niet van Arabische afkomst of Islamitisch geloof zijnde) burger van de US (mits ook verder niet verdacht door de uitvoerders van Bush Jr.'s beleid, en mits niet bekend als opponent ervan).

Maar het is zeer angstaanjagend, althans voor wie in het behoud van de rechtsstaat, de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden is ge´nteresseerd, ook al omdat de meerderheid van zowel de Amerikaanse burgers als de Amerikaanse media dit tot nu toe niet lijken te zijn, misleid als zij zijn over propaganda over "Het Terrorisme" en blind als zij kennelijk zijn om te zien dat de staten en de politieke leiders daarvan door de hele geschiedenis heen altijd en overal verreweg de grootste en gevaarlijkste terroristen en terreur-organisaties zijn geweest.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail