Nederlog        

 

26 januari 2006

                                                                 

Nederlands "recht"

 

 

Het OM heeft straffen geŽist tegen de belangrijkste leden van de zgn. Hofstad-groep die variŽren van 20 tot 4 jaar gevangenisstraf. Ik vind dat nogal belachelijke eisen, en het komt me als een poging tot politieke rechtsspraak voor.

Mijn punt is niet dat de aangeklaagden ongestraft moeten blijven, want ze hebben wel degelijk dngen gedaan, bewijsbaar, die misdadig zjn - en ik leg  de nadruk op "gedaan" vanwege het punt dat volgt.

Volgens de NRC van heden was een belangrijke overweging van het OM deze:

Wilden zij werkelijk in een kruistocht de islamitische staat vestigen. vroeg Van Dam [officier van justitie]. Het klinkt bijna belachelijk zei de officier zelf. Waren de verdachten moet gewoon amateurs met "buitenproportionele ambities" en "ovoldoende realititeitszin"?

Mij dunkt van wel, en ik heb eerder een deel van de redenen uitgelegd waarom ik dat denk: Zie bijvoorbeeld "Het Terrorisme". Officier van justitie Van Dam denkt er anders over:

Fanatisme en extremisme maken blind, las Van Dam voor. "Gedreven vanuit een samenbindend basisgevoel kunenn mensen hemelbestormers worden, die niets of niemand ontzien. En dat kan leiden tot bizarre misdrijven, uit onverwachte hoek."

Ik zeg niet nee. Maar dat is het punt helemaal niet, voor een behoorlijke rechtbank. Daar geldt niet wat iemand - eventueel, mogelijkerwijs, mits genoeg van God of Allah los - gedacht heeft, maar wat iemand gedaan heeft.

Dat de Hofstadgroep zich vooral beperkte tot discussiebijeenkomsten en het openlijk ronselen van anderen, betekent niet dat er geen gevaar dreigde. Integendeel. Hun oogmerk ontwikkelde zich sluimerend, "en misschien wel des te gevaarlijker: echt gevaarlijke dreiging komt meestal uit onverwachte hoek."

Ik zeg opnieuw niet nee. Ik mag - trouwens - hopen dat de officieren van justitie nooit lid van de Asva zijn geweest, in de 70-er of 80-er jaren! Of de PSP. Of de CPN. Of van vele andere ooit in weldenkend academisch links Nederland zeer populaire zogenaamd revolutionaire groeperingen.

Maar ja: Het hebben van onredelijke, irrealistische idealen, eventueel te bereiken met geweld, is van alle tijden en plaatsen, en iets dat de Hofstadgroep deelt met - bijvoorbeeld - degenen die Nederlandse soldaten naar Afghanistan willen sturen, om daar te "vechten voor vrede en veiligheid". De Nederlandse desbetreffende opzet - oogmerk, bedoeling, ideaal - komt mij beter voor dan die van de leden van de Hofstadgroep, maar ik ben Nederlander en (enigermate) betrokken partij.

Afgezien van de menselijkheid van het koesteren van idealen die, volgens vele anderen, inclusief de idealist op wat rijpere leeftijd vaak zelf, welbeschouwd onredelijk of irrealistisch zijn, hebben de advocaten van de aangeklaagden gezegd waar ook volgens mij de voornaamste fout schuilt  - zowel juridisch als moreel - in de eisen van het Nederlandse OM:

Je kunt mensen niet willen veroordelen op iets dat ze niet hebben gedaan.

Inderdaad - of althans: Tot nu toe was het Nederlandse Recht beschaafd genoeg om iemand niet te vervolgen vanwege de bedoelingen (gedachten, idealen) die aan hem togeschreven worden door het OM of de politie, maar door wat iemand feitelijk misdeed.

Een beschaafde wet verbiedt geen gedachten, maar daden. Een beschaafde wet kent geen inquisitie en geen politieke of gedachtenpolitie.

Maar nu is tegen deze mensen - die ook mij behoorlijk doorgedraaid voorkomen, en ook volgens mij bestraft moeten worden voor wat ze feitelijk gedaan hebben, wat strafwaardig is - van vijf tot twintig jaar geŽist, niet in de eerste plaats voor wat ze deden, maar voor gedachten die ze hadden, die ook mij als kwalijk voorkomen. Maar daar gaat het niet om: In een beschaafde rechtsstaat worden gedachten niet vervolgd, hoe dom of gestoord ook. Die worden tegengesproken, ontraden, weerlegd, of belachelijk gemaakt.

Advocaat Nooitgedagt van ťťn van de verdachten "sprak van "een buitengewoon bedroevende onderbouwing" van de strafeis":

"Wie gaat bepalen welke gedachten onontkoombaar tot geweld leiden?"

Precies.

Of wordt het binnenkort voor ieder oppassend Nederlander verplicht lid te zijn van een door de regering goedgekeurde organisatie met door de politie goedgekeurde idealen, en door de Censor van het OM vooraf goedgekeurde uitspraken?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail