Nederlog        

 

23 januari 2006

                                                                 

Nederlands verplicht

 

 

En dan is er altijd nog, deze keer in navolging van B&W van Rotterdam, die heerlijke Rita. Ik citeer uit de vandaagse NRC:

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) vindt dat er voor heel Nederland een code moet komen met daarin de bepaling dat op straat alleen Nederlands wordt gesproken.  (..)
"Je hebt je in Nederland gevestigd en dan spreek je Nederlands. Punt." Volgens Verdonk is zo'n bepaling "k liberaal" omdat haar partij wil dat mensen zich "veilig voelen".

Is deze vrouw wel geestelijk gezond? Ik vraag het maar als eenvoudige drs. psy. (Non credo). Maar goed - het is "liberaal" als Stalin, als Hitler, als Mao, "liberaal, als een aal" (Multatuli).

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail