Nederlog        

 

23 januari 2006

                                                                 

Rotterdam leert z'n burgers mores

 

 

Politici en bestuurders bij gemeente Rotterdam willen iedereen die daar woont of aanwezig is dwingen te leven volgens - ik schrijf dit met het grootst mogelijke respect - de bekrompen, randdebiele en totalitaire opvatting van politici en bestuurders bij gemeente Rotterdam.

Kijk maar.

Hier zijn - ik citeer de titel van het desbetreffende artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant - De zeven geboden van de stad Rotterdam, afgekondigd door B&W van Rotterdam o.l.v. Moses Opstelten ("De kiezer heeft altijd gelijk", ook als-i fascistisch stemt) en kennelijk geschreven door en gericht aan een stad vol - nogmaals: ik spreek met het grootst mogelijke respect - debielen:

1. Wij Rotterdammers nemen verantwoordelijkheid voor onze stad en voor elkaar en discrimineren elkaar niet.
(Discriminatie is al verboden bij de Nederlandse wet. De rest is onverplichtend vaag geronk.)
2. Wij Rotterdammers gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal.
(O? Het zou leuk zijn als meer mensen ABN spraken, maar daarvoor moet je niet in Rotterdam zijn. Ik snap een een beetje platte Rotterdammer niet, met respect, natuurlijk. En waar is het lijstje Politiek Correct verboden en verplichte termen trouwens?)
3. Wij Rotterdammers accepteren geen radicalisering en extremisme.
(Behalve dit soort krankzinnige radicale en extremistische voorschriften van "Wij Rotterdammers" dan, natuurlijk. Met respect, natuurlijk.)
4. Wij Rotterdammers voeden onze kinderen op tot volwaardige burgers.
(Er stt toch in de grondwet dat iedereen in Nederland "gelijkwaardig" is? Hoe kan enig Nederlands burger dan ooit niet "volwaardig burger" zijn? Of slaat dat soms op niet-Rotterdamse niet-volwaardigen?)
5. Wij Rotterdammers behandelen vrouwen gelijk aan mannen en met respect.
(Wij Rotterdammers zijn namelijk door de gemeente verplicht bisexueel. Zie het volgende gebod.)
6.  Wij Rotterdammers behandelen homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen en met respect.
(Ik zei 't al: "Wij Rotterdammers" zijn allemaal - met respect, uiteraard, in gelijkwaardigheid ook, bisexueel. Iedere Rotterdammer en Rotterdamse doet het om de andere dag met een andere Rotterdammer van hetzelfde geslacht. Met respect. Gelijkwaardig. Volgens Rotterdamse Mores. En Gemeenteverordening. Van B&W.)
7. Wij Rotterdammers behandelen (anders-)gelovigen en niet-gelovigen gelijk en met respect.
(In de grondwet staan vrijheid van godsdienst en verbod van discriminatie al. Al vele jaren.Trouwens.... alle religies tenderen er naar gelovigen van alle andere religies n alle ongelovigen als minderwaardig af te schilderen en te vervolgen, sinds zeer vele eeuwen. En waarom zou ik als ongelovige "respect" moeten hebben voor iemand die gelooft wat ik voor grote onzin houd? Of wiens voorouders van hetzelfde geloof mensen levend verbrandden vanwege hun geloof? Ze gaan hun gang maar met hun geloof, zolang ze binnen de wet blijven, maar wel zonder mijn respect: 'Tantum religio potuit suadere malorum,' volgens Lucretius. En - bijvoorbeeld - een katholiek, zlfs als-ie Rotterdammer is, mg van mij geloven dat 1=3, omdat zijn geloof dat voorschrijft. Zolang ik er maar geen "respect" voor hoef te hebben. Tenzij hij of zij natuurlijk iedere euro van mij wisselt voor drie. O, dan loop ik over van respectvolle ruildrift.)

Kortom..."Wij Rotterdammers" vergaten in hun hoogbegaafdheid, haast, en grote trots op hun eigen o zo nobele bedoelingen Het Achtste Gebod voor Wij Rotterdammers:

8. Wij Rotterdammers willen - met respect - geen stadsgenoten met een IQ boven de 80.

Wat ben ik blij dat ik geen Rotterdammer ben!

En hoe kan Erasmus - in God's, Allah's, Jahweh's, Vishnu's naam, met respect - ooit een Rotterdammer zijn geweest? (Tch geboortig te Gouda, misschien? Zie "Erasmus" van Huizinga.)

Maar serieus: Dit is toch immers een lijstje volstrekt zinloze randdebiele geboden hguit geschikt voor een gesticht met alleen zwakzinnigen, bestuurd door louter debielen, die allen niet het minste idee hebben wat er in de Nederlandse wet staat? Of die het indien ze het gelezen hebben de wet niet konden begrijpen, hoe ze hun best ook deden?

Het is echter aangenomen door B&W van Rotterdam - een stad in Boeoti, voor Boeotirs. (God houdt vl van domme mensen, en Rotterdammers, want anders had Hij er niet zoveel van geschapen. Met respect!)

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail