Nederlog        

 

21 januari 2006

                                                                 

Mannelijk leedvermaak

 

 

Hier is een aardig stukje informatie over de verschillen tussen Mars en Venus uit de NRC van heden:

Mannen hebben leedvermaak als ze zien dat iemand aan wie ze een hekel hebben pijn lijdt. Vrouwen kennen dat gevoel nauwelijks.

Het is vastgesteld middels Een Psychologisch Experiment. Ik schrijf dit met ironische hoofdletters omdat ikzelf een methodologisch geschoolde drs in de Wetenschap der Spiegologie ben, maar er is tegenwoordig wel een relevant verschil: De hersens van de proefpersonen werden doorgemeten middels hersenscans (MRI), waarmee vastgesteld wordt welke delen van de hersens actief zijn, en in welke mate.

In dit experiment bleek over de mannen dat

een deel van de hersenen dat actief is als mensen een beloning krijgen (nucleus accumbens) oplichtte als valsspelers werden bestraft. Daaruit concluderen zij [de onderzoekers - MM] dat de mannen leedvermaak ervoeren: plezier om het ongeluk van een ander. Bij vrouwen was dit niet het geval.

Volgens de voornaamste auteur van het stuk

is daarmee nog niet aangetoond dat mannen in het algemeen meer geneigd zijn tot leedvermaak.

Nee, inderdaad niet: Feitelijk zullen de proefpersonen vrijwel zeker een handjevol studenten psychologie zijn geweest, die aan het experiment meewerkten voor studiepunten (want zo ging en gaat het waarschijnlijk nog steeds in Nederland en elders, in de Wetenschap der Psychologie).

Maar goed - laten we aannemen dat het een vingerwijzing is naar één van de verschillen tussen man en vrouw, die door de natuur toegerust zijn om te vechten en jagen resp. om de kinderen groot te brengen. (Geen feministisch Politiek Correcte gedachte, maar wel Politiek Correcte socio-biologie.)

Hier zijn drie citaten uit de sectie Quotations uit mijn Philosophical Dictionary, daar te vinden onder het hoofdje Malice - zegge kwaadwilligheid:

"Malice is pleasure derived from another's evil which brings no advantage to oneself.
   (Marcus Tullius Cicero)

"[W]e commonly pervert our adversary’s conduct, by imputing malice or injustice to him, in order to give vent to those passions, which arise from self-love and private interest."
   (David Hume)

"We never hurt each other but by error or by malice." 
   (Sir Robert Chambers)

Het laatste citaat is feitelijk waarschijnlijk van Dr. Johnson. Het bovenstaande Wetenschappelijk Experiment laat zien dat er wellicht biologische parameters meespelen in de ethiek.

In ieder geval voor veel mannen lijkt leedvermaak de voornaamste vorm van vermaak - zoals trouwens ook te ontlenen is aan computer-games.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail