Nederlog        

 

19 januari 2006

                                                                 

Bicamerale voortreffelijkheid en TV-democratie

 

 

Ik leef in een TV-democratie waar de leden van de Tweede Kamer tegenwoordig vooral theater staan te spelen voor TV-camera's, en het volk trachten te behagen met poses, leugens, en - ja! - soms ook goede voornemens ... maar vrijwel altijd: Voor camera's, met ijdelheid, onder pressie, zeker in tijden dat er wat fout gaat in Onze Maatschappij, en de spreker of spreekster voor de camera's weet dat miljoenen kijken, en o zo graag wil scóren.

En ik heb het laatste jaar dan ook de meest onzinnige wetsvoorstellen gehoord, trouwens niet alleen in Nederland. Hier is een berichtje uit NRC-Handelsblad van 18 januari, dat feitelijk een goed inkijkje geeft in de voordelen van TWEE kamers, een Tweede, waar theater, politiek, carrière en wetsvoorstellen worden gemaakt, en een Eerste, waar de in het vuur van de strijd gedane fouten wellicht nog tijdig rechtgetrokken kunnen worden, voordat ze tot wet worden:

Afwijzing van antiterreurwet in Brits Hogerhuis

LONDEN, 18 JAN. Het Britse Hogerhuis heeft gisteren het voorstel van de regering-Blair verworpen om het verheerlijken van terreur-daden strafbaar te stellen. Het was onderdeel van een nieuwe antiterreurwet. Een meerderheid achtte het in de praktijk onuitvoerbaar en vreesde een ontoelaatbare inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Uitstekend! Gezond verstand, tenminste in het House of Lords! Juist: "in de praktijk onuitvoerbaar", en juist: "een ontoelaatbare inbreuk op de vrijheid van meningsuiting".

Hier zijn een paar principïële puntjes:

  • Het is onredelijk, onlogisch, irrationeel, ondemocratisch, immoreel en onbehoorlijk om de democratie, de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, en het habeas corpus af te schaffen zogenaamd om de terreur te bestrijden.

  • Zelfs als die voorstellen, ook in de Nederlandse Tweede Kamer, en in de Nederlandse regering, te goeder trouw zijn, en - bijvoorbeeld - door angst of paniek of eigen lijfsbehoud zijn ingegeven zijn, dan is een democratie en een rechtsstaat die zichzelf parlementair afschaft in tijden van paniek of ministeriële incompetentie géén rechtsstaat en geen democratie meer.

  • Het loopt met die terreur - "Het Terrorisme" - wel los, om redenen die ik in de link uiteengezet heb vorig jaar: De terreur-risico's waren véél groter ten tijde van het bestaan van het Sovjetblok, en zonder dat er sprake was van het afschaffen van de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, en het habeas corpus.

  • De verreweg grootste, gevaarlijkste, moorddadigste terroristen in de wereld zijn staten en staatsleiders geweest: Hitler-Duitsland en Hitler, Sovjet-Rusland en Stalin, communistisch China en Mao zijn ieder verantwoordelijk voor tientallen miljoenen doden, gemartelden, vermoorden, alles door organen van staats-terreur. Staatsterreur is verreweg de gevaarlijkste terreur, omdat staten het monpolie van het geweld gewoonlijk bezitten.

  • Het grootste risico van au fond gestoorde geloofsfanaten als Osama en zijn volgelingen is dat ze opmaat, voorwendsel, of aanleiding vormen - hetzij door paniek, hetzij door blindheid, hetzij door politieke onwetendheid bij onze voor camera's acterende maar niet in kennis, intelligentie, geschiedenis of politiek geschoolde kamerleden - om de fundamenten van de rechtsstaat af te schaffen, en daarmee staatsterrorisme in te voeren, "vanwege uw eigen veiligheid".

Ik ben dus blij dat er TWEE kamers zijn in het Nederlandse parlementaire bestel - en ook dàt is een Democratische Verworvenheid, die behoort tot de essentie van de democratische rechtsstaat: Checks and balances. Kontrole, tegenwicht, balans, herhaalde discussie, ten behoeve van werkelijk weloverwogen besluitvorming en wetgeving, en om fouten en paniek-wetgeving te vermijden of corrigeren.

Wie pleit voor afschaffen van de Tweede Kamer pleit tegen democratie, tegen de rechtsstaat, en voor populisme, en het invoeren van wetten door wie het best het volk weet te bespelen vooor camera's in tijden van paniek.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail