Nederlog        

 

17 januari 2006

                                                                 

De concentratiekampen van Onze Bondgenoot

 

 

Er vindt heden een kamerdebat plaats over het uitzenden van Onze Jongens - heet dat immers altijd, eventueel o zo moreel verantwoord aangevuld met En Meiden - naar Afghanistan, waar ze, bewapend tot de tanden, op zullen treden als - jazeker! - "peace-maker", als vechters voor vrede, maar liefst (adverteert Ons Leger zelf), en, uiteraard bijzonder vreedzaam, zeer nobel en geheel ten behoeve van de arme en onderdrukte Afghaan, de Afghaanse Talibaan-terroristen met terreur die geen terreur mag heten zullen trachten te helpen onderdrukken.

En de afgelopen maand is weer eens een typisch Hollandse komedie van hypocrisie, incompetentie en leugens opgevoerd in de Kamer: Er was eerst gn besluit, dat een maand later, volgens de nimmer liegende Gristendeugdheld Balkenende toch wl een besluit was; de regering wilde het eerst aan de Kamer overlaten, maar een maand later beweerde ze toch al die tijd vr uitzending te zijn, uiteraard "ten behoeve van de Afghaanse bevolking", en gehl niet om onze Amerikaanse bondgenoot te plezieren, etc.

Een argument dat ik toch enigszins gemist heb met al die o zo nobele politieke wil de de Afghaanse bevolking te helpen (en de prijzen van het Amerikaans oorlogsmaterieel dat Nederland aan gaat schaffen laag te houden, mag je aannemen, na de interventie en bedreigingen van Paul Bremer) is dat je niet samenwerkt met een bondgenoot die al jaren lang concentratiekampen onderhoudt, en kennelijk ook geheime martelcentra.

Hoewel ik - ook al - niet van D66 houd zou ik ze aanraden konsekwent te blijven, en de regering voor te houden dat er pas gedcht kan worden over "het steunen van de Afghaanse bevolking" als er gn kans meer is dat arrestanten (heel wel mogelijk onschuldig bovendien) verdwijnen in de concentratiekampen of martelcentra van Onze Bondgenoot.

En is dat niet ongeveer hetzelfde standpunt als van de huidige en vorige regeringen van Onze Oosterburen? Zo bijzonder vreemd of immoreel is deze overweging dus niet.

Het kn noodzakelijk zijn om te vechten voor democratie en rechtsstaat, maar dat behoort te kunnen en gebeuren zonder zelf gebruik te maken van concentratiekampen of martelcentra. Dat is namelijk ook tegen de Nederlandse wet, waar immers de mensenrechten deel van zijn.

Trouwens.... als lid van een natie van Karremansen: Is het niet ook veel verstandiger Onze Bondgenoot voor te houden dat ampel bewezen is dat Onze Jongens, volgens Onze Militaire Leiders, allemaal "colleagues of Mladic" zijn, en dat, alweer volgens Onze Militaire Leiders en Onze Regering, "there are no good guys and there are no bad guys"? Dat is toch immers Waarachtig Neerlands Gedachtengoed, en Norm en Waarde numero uno voor Nedersoldaten in de penarie? ("Please don't shoot the piano player!")

Zodat het dus in de rede ligt dat ls er dan Nederlanders naar Afghanistan moeten, zogenaamd om de Afghaan te helpen, maar feitelijk om Onze Bondgenoot te ontlasten, en de prijs die Nederland voor Amerikaans militair materieel moet betalen wat miljarden Euros lager te houden dan anders het geval zou zijn, Nederland bij voorkeur alleen heel bruikbare hospikken kan leveren? (Zou hoskutten dan de juiste term zijn voor Onze Meiden? Ja, 't is me wat voor wie zich zo graag Politiek Correct wil uitdrukken als ik.)

Omdat ik hier aangeland ben, en vanwege de o zo populaire Nederwaarde van "gelijkwaardigheid" (van autochtonen, niet-moslims etc., maar goed...):

Hoe zou het zijn als premier Balkenende zich moet verantwoorden omdat n van Onze Meiden, voor video-camera's bijvoorbeeld, het hoofd wordt afgehakt of massaal verkracht? Ik vrees dat het opwindende maar weinig verheffende TV-beelden op zal leveren.

En was ik chef van de Talibaan dan zou ik Allah bidden maar vl en snel  Nederlanders en Nederlandsen ook naar Uruzgan te sturen. Dan wordt het vast nog heel gezellig, vreedzaam en veilig daar. Voor de Talibaan, in ieder geval.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail