Nederlog        

 

17 januari 2006

                                                                 

Poetin's energieke beleid

 

 
Wellicht drukte ik mij niet duidelijk genoeg uit in 'Aan het gas', en in ieder geval gaf ik geen argumentatie. Deze volgt hierbij.

Ik ben zelden bijzonder leerstellig (buiten logica en wiskunde) en hier dus ook niet. Als in zoveel gevallen waar het de werkelijke wereld betreft kan men alleen gissen met meer of minder grote waarschijnlijkheid. Maar mijn overweging 'Aan het gas' hing samen met punten als de volgende

  • moderne economieën hangen primair af van energie: Energie is het levensbloed van iedere economie, en de laatste eeuwen komt energie uit delfstoffen
  • betrekkelijk kleine wijzigingen in energieprijzen hebben heel grote economische gevolgen: Verhoog de olieprijs met een procent of 10, en tal van bedrijven komen op korte of wat langere termijn in grote problemen
  • er is feitelijk geen vrije markt (niet dat dit veel zou helpen, maar toch) want de gas- en olieprijzen zijn samenhangend gemaakt: Feitelijk is de energie-markt een vreemd mengsel van oligopolie en staatsbemoeienis
  • het is nu eenmaal zo dat de belangrijkste natuurlijke bronnen van energie in Europa in Rusland liggen (niet alleen Europees Rusland, maar goed)
Ergo, in principe en in de feitelijke praktijk is het zo dat Europa overwegend afhankelijk is voor het moment en in de toekomst van Russisch gas. Nederland zou wellicht in beginsel zonder kunnen, maar niet zonder zeer grote en schadelijke gevolgen, die feitelijk op een economische crisis zouden uitdraaien.
 
En het lijkt me dus niet zo héél onwaarschijnlijk, ook al omdat het hele afsluiten van de Oekraïene op de Russische TV gedaan werd, dat Vladimir Poetin iets als het bovenstaande duidelijk wilde maken aan zowel de Oekraïene als aan de politici van het Verenigd Europa. Hiervoor is trouwens een fraai stukje Amerikaans idioom, dat wijlen Lyndon B. Johnson graag mocht zeggen over van voor hun politieke carrière van hem afhankelijke senatoren: "I've got his pecker in my pocket". (= "Ik heb zijn lul in mijn broekzak".)

Vladimir Poetin heeft zo duidelijk mogelijk gemaakt als maar kan, zonder het hardop te zeggen dat feitelijk hij en de toekomstige Russische machthebbers (misschien weer: Poetin) de macht over de Europese gaskraan hebben. "Listen comrades Europeans: We can make you offers you can't refuse, you know. Better behave!"

 
Ik hóóp dat ik met de bovenstaande overweging (die veel langer, maar daarmee niet veel duidelijker gemaakt kan worden) géén gelijk heb, maar vrees van wel. Machtspolitiek werkt nu eenmaal zo, sinds minstens 25 eeuwen. (En "Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely." Lord Acton.)

Een onderliggende reden voor mijn vrees is dat de huidige stand van kernenergie-opwekking mij niet bijzonder veilig voortkomt, en het bovendien neerkomt op het doorgeven van gigantische problemen (met kernafval) aan zeer vele latere generaties, à la "Ruimen jullie onze rotzooi maar op - wij kunnen het niet, en zijn ondertussen veilig dood. And we had the energy, and you'll have the mess. Praise your ancestors!". 

Maar, afgezien van een eventuele nieuwe wetenschappelijke vinding -kernfusie, of iets geheel onverwachts - zie ik geen andere bron voor voldoende energie voor het soort economieën dat nu in Nederland en Europa bestaat, en die niet zonder grote crisis of revolutie veranderd kunnen worden. (En de o zo nobele schone wind-energie, biomassa-energie en overig goed bedoelde maatregelen op energie-gebied zijn niet voldoende dan voor meer dan een klein percentage van de bestaande economische behoefte.)

 
Dus om maar eens een klein gedachtesprongetje te maken:

Ik hoop dat het VWO- en universitair onderwijs, vooral in de bèta-vakken, zéér snel zéér verbetert, want feitelijk leeft de hele moderne wereld op basis van moderne technologie en wetenschappelijke vindingen. En om die te gebruiken en maken heb je behoorlijke en creatieve bèta-studenten en afgestudeerden nodig, en niet, zoals tegenwoordig, studenten aan de Technische Hogescholen die niet  eens de sommetjes meer kunnen maken die ikzelf én alle leden van mijn generatie die niet volstrekt debiel waren, probleemloos op hun 10e konden oplossen, en moesten oplossen op de lagere school in de 5e klas.

Ik vrees echter dat overwegingen als de bovenstaande aan de intellecten en persoonlijkheden van een modaal kamerlid of MEP niet of nauwelijks duidelijk gemaakt kan worden. En ik vrees dat ze behoorlijke gymnasia voor de meest begaafden voor bijzonder oneerlijk zullen uitmaken voor de minder begaafden, en niet kunnen of willen inzien dat een moderne maatschappij draait rond wetenschappelijke kennis, talent en inzicht. Immers, wat een André Hazes niet mentaal kan verwerken is te hoog gegrepen voor De Democratische Meerderheid van Ons Volk, en "dus" (volgens populistische politici in ieder geval) oneerlijk, ongelijkwaardig, ondemocratisch en - gruwel aller gruwelen: bibbert en beeft gij Nederdemocraten, vol populistische verontwaardiging, zo goed voor zoveel dommocratische stemmen! - .... "élitair".

Maar ja: De waarschijnlijkheid is ook dat àls de konsekwenties van hun blindheid, domheid en wanbeleid "de democratische meerderheid" - eindelijk - evident wordt, de politieke makers van de problemen ook alweer veilig dood zullen zijn, na een persoonlijk zeer bevredigende politieke carrière. Zo ging het immers zo vaak. En tegen die tijd zal Nederland een ontwikkelingsland zijn, omdat de voorgaande generatie het onderwijs genivelleerd heeft tot een vrijwel debiel niveau, verplicht voor allen.

Ik ben dus niet optimistisch, helaas. Wel realistisch.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail