Nedernieuws        

 

20 december 2005

                                                                 

Verdonk & Donner

 

 

Minstens twee stichtingen hebben aanklachten bij de rechter gedeponeerd vanwege

"onmenselijk en wreed handelen"

van Verdonk en Donner inzake uitgezette vluchtelingen, in samenhang met de 11 vergaste uit te zetten vreemdelingen, waarvan ondertussen trouwens blijkt dat verschillende van de gestorvenen niet eens terecht vast zaten voor uitzetting, zelfs als je alleen de Verdonkse regels toepast.

Ik sympthatiseer met die klachten, maar geef ze weinig kans, eenvoudig omdat een minister, hoe onbekwaam en onbehoorlijk ook, nu eenmaal minister is, en althans ooit een kamermeerderheid had.

Toch is het wel zo dat op het moment, met de varkens van de regering Balkenende (als deze vergelijking tenminste niet grievend voor varkens is, waar ik wel voor vrees) vrijwel de enige kans op een enigermate redelijk beleid via de rechter en via rechterlijke vonnissen loopt:

De huidige regering is intellectueel en moreel onbehoorlijk en onbekwaam, en bovendien een eigenmachtig en leugenachtig zooitje, en de Tweede Kamer is een dolhuis vol meelopers en carrièremakers.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail