Nedernieuws        

 

12 december 2005

                                                                 

Haarlemmermeer  

 

 

Ik schreef eerder over de dood van 11 uitgeprocedeerde asielzoekers in een zoheten centrum - feitelijk: gevangenis - waar ze wachtten - feitelijk: opgesloten waren - om uit Nederland gezet te worden. De oorzaak was brand in dat cellencomplex, en alle 11 asielzoekers stikten door koolmonoxide.

De gemeente Haarlemmermeer en minister van justitie Donner hebben nu een hoog opgelopen conflict over dat cellencomplex: Zegslieden van de gemeente zeggen dat het complex niet brandveilig is; dat de regels ervoor toch al niet deugen, zoals blijkt uit de brand; dat er veel gemeentelijke klachten zijn gedaan over dat complex zonder dat de minister of zijn ondergeschikten daar wat behoorlijks mee doen; en dat het cellencomplex dicht moet, en wel binnen 36 uur. Donner zegt of laat zeggen dat het complex wel deugt; dat de Haarlemmermeerders moeilijk doen; en dat het complex open moet blijven, vanwege de bolletjes-slikkers, die alleen daar zichzelf gecontroleerd kunnen ontlasten o.i.d. (Dit laatste lijkt me in ieder geval Donneriaanse apekool, zoals zoveel dat uit deze ministeriële mond komt.)

Wat hierboven staat was de stand een week geleden al, en er is vanaf maandag bemiddeld door de commissaris van de Koningin te Noord-Holland, maar zonder succes.

De gemeente Haarlemmermeer gelastte weer sluiting, en vervolgens deed Donner, die immers minister van justitie is, iets geks: Hij ging niet naar de rechter, wat gekund had en de formeel juiste procedure was geweest; hij vernietigde het gemeentelijke besluit niet, wat gekund had met het risico dat Haarlemmermeer dit direct aanvocht bij de bestuursrechter; maar schorste het gemeentebesluit, kennelijk omdat zijns inziens de gemeente Haarlemmermeer dan juridisch met lege handen zou staan.

Maar de gemeente begint een kort geding, dat nog niet heeft plaatsgevonden. Volgens de vandaagse NRC kan het nog wel even doordraaien met wettelijke vonnissen.

Het gekke - afgezien van de tragische achtergrond - en ook wel interessante is dat Donner gewoon z'n zin probeert door te drijven met oneigenlijke middelen. Het interessante is vooral dat het een conflict tussen twee overheden betreft, en dat het tussen die twee geheel niet botert: Minstens één van de twee is evident onbehoorlijk en onverantwoordelijk.

En het schijnt een feit dat de gemeente Haarlemmermeer jarenlang aan het klagen is geweest over dat uitzetcentrum, inzonder de brandveiligheid, zonder dat dit resultaat had bij het ministerie van justitie.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail