Nedernieuws        

 

24 oktober 2005

                                                                 

Nedereconomie   

 

 

In de NRC van 15 oktober staat een aardig artikel over de Nedereconomie dat opent met

"Nederland spaart te veel, besteedt te weinig en de vergrijzing is een loden last. Nee hoor, de huishoudens geven meer uit dan ze verdienen. Hun rijkdom groeit. Nederland is een renteniersland."

En er staan cijfers in die ik hier reproduceer, als vormend een zogenaamd "inkomensplaatje" (Kamerjargon) van de Nedereconomie:

Wat hebben de Nederlandse huishoudens, samen?
  (in miljarden euro, in 2004)
Chartaal/giraal geld    69,2
Spaargeld  197,7
Deposito's    22,2
Aandelen  216,6
Obligaties   44,7
Overige vorderingen   45,8

Totaal vermogen burgers  596,2
   
Pensioengeld  736,7

Totaal saldo 1.332,9
   
Huizen 1.052
Hypotheekschuld  450,8 -

    saldo huizen  601,2
   
Langlopende schulden   63,1 -
Kortlopende schulden   22,3 -

Totaal vermogen 1.848,7

Gemiddeld bezit per huishouden  264.000 (dit zijn euro's geen miljarden idems)

Wat opvalt is dat verreweg het meeste bezit in huizen steekt, maar dat daarvan meer dan de helft feitelijk geleend is. Het gemiddeld bezit per huishouden is even reëel als de ene bal en ene tiet die de gemiddelde Nederlandse volwassene heeft, maar het is veel meer dan ikzelf bezit, dat wel - al ben ik ook schuldenvrij, wat de meeste Nederlanders niet zijn.

Wat valt er verder te leren uit dat artikel? Ik citeer maar weer:

"De consumenten gaven in 2004 ruim 5 miljard euro meer uit dan zij aan inkomsten ontvingen. Dat dezen zij in 2003 overigens ook al. Toen ging het om ruim 2 miljard euro."

Niet alleen dat:

"Nederland spaart ook meer. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden op een spaar- of betaalrekening heeft staan stijgt sinds 2000 ongekend. Jaarlijks komt er 2000 euro bij. In 2000 was het 9.400 euro, nu is het bijna het dubbele: 18.400 (..) eind augustus hadden Nederlanders samen 210.612.000.000 euro op spaarrekening."

Maar ja: dat geld ligt niet te rotten in een oude sok, en wordt feitelijk door de banken weer geïnvesteerd, uitgeleend etc. Dan:

"De staatsschuld volgens de zogeheten EMU-definitie was eind 2004 215 miljard euro. En kijk dan eens naar de bedragen die per eind 2004 op spaarrekeningen en deposito's van alle Nederlanders tezamen stonden: 220 miljard euro. Je kunt de totale schuldenlast van Nederland bij wijze van spreken wegstrepen tegen al het spaargeld. In werkelijkheid kan dat niet, maar wie de staatsschuld als boeman opvoert, zou het spaargeld er wel naast mogen zetten. En dan houdt Nederland nog zijn effecten over, en zijn pensioengeld, en zijn eigen huizen."

Kortom... het gaat helemaal niet zo slecht met de Nedereconomie, en als de regering van wèl zegt dan liegt ze. Waarom liegen de ministers? Om een deel van verzorgingsstaat af te kunnen breken.

Of dat nodig is? Nee, natuurlijk. Of het goed is? Geen idee, behalve dat het voor een invalide in de bijstand als ik heel beroerd uitpakt: Ik heb 10 euro per dag te besteden voor voedsel, kleding, boeken etc. en binnenkort ongetwijfeld weer minder dan dat. En één behoorlijk brood kost tegenwoordig 2 euro 35.

Volgens de Adelmund-gelijkwaardige Balkenende volgt het komend jaar "na het zuur het zoet" - maar je moet dan wel een gemiddelde kiezer met een gemiddeld inkomen zijn, of anders rijk, want wie arm is in Nederland wordt nog weer een stuk armer gemaakt door de armzaligen van geest en hart die aan de macht zijn.

Het onderliggend politiek beginsel is natuurlijk dat er méér gemiddelde kiezers dan armoedzaaiers zijn. Ergo: Het komt politiek zo uit dat de armen nog armer gemaakt worden, opdat de meerderheid meer Balkenende mag gaan stemmen. En dat heet dan "een morele politiek van normen en waarden, als het erom gaat, met name dus", op z'n Balkenends.

Wat ik wèl weet, met mijn betrekkelijke onwetendheid van, plus grote skepsis over, de vermeende Wetenschap der Economie (die nauwelijks wetenschap is, zoals alle "sociale wetenschap"), is dat ik eigenlijk alleen iets goed verwachts, menselijk gesproken - voorzover dat althans bestuurlijk beleid is - van onderwijs en (bèta-) wetenschap.

Maar daar wordt al meer dan een generatie op bezuinigd in Nederland "omdat het zo slecht gaat met de economie", logen alle opeenvolgende regeringen. Het gaat dan ook tegenwoordig héél slecht met het onderwijs en de echte wetenschap, al zal het in het buitenland niet véél beter zijn, omdat het post-modernisme overal heeft huisgehouden, en de doorsnee altijd liever dom en onwetend dan intelligent en geleerd is.

Resultaat van 35 jaren nivellering en verarming: De moderne eerstejaars aan de universiteiten kan en weet zeer veel minder dan een generatie geleden, en de opleidingen zijn feitelijk zeer genivelleerd, verarmd, getrivialiseerd, verkort en vergemakkelijkt - zegge, in Adelmundse vakbondstaal: "gedemokratiseerd" - vergeleken met vroeger. De jeugdige bloem der natie heeft op z'n Adelmunds moeten "leren leren" in het Nederonderwijs, en heeft al doende alleen leren poseren.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail