Nedernieuws        

 

24 oktober 2005

                                                                 

Nederweekbladen  

 

 

Ik lees geen weekbladen sinds het einde van de zestiger jaren, toen ik bevond dat het vrijwel altijd saai, slecht geschreven, opgeklopt, en zeer sterk ideologisch gekleurd was, en ik er nooit iets uit leerde van interesse anders dan de waan van de dag zoals weerspiegeld door de ideologie van het weekblad. Natuurlijk heb ik ze sindsdien nog wel eens ingekeken, maar nooit enige aanleiding gevonden mijn mening te veranderen.

Hoe belangrijk ze zijn of waren in de meningsvorming is moeilijk te zeggen, behalve dat ze tegenwoordig een stuk minder belangrijk zijn en minder gelezen worden dan vroeger. De NRC van afgelopen zaterdag interviewt 4 hoofdredacteuren van de vier belangrijkste weekbladen, en daaruit leer ik de volgende tegenwoordige oplage-cijfers voor het tweede kwartaal van 2005:

Elsevier:                          135.207
Vrij Nederland:                   49.941
HP/De Tijd:                        31.830
De Groene Amsterdammer:   14.084

Voorzover het vooral ideologische organen zijn, wat het zijn (een soort dominees-houding op papier: "Gemeente, deze week behoort gij als volgt te denken en spreken"), is het aardig te weten dat de verhouding links : rechts = 167.000 : 64.000, afgerond, en bij benadering.

In het pagina-grote artikel waaraan ik dit ontleen is verder weinig interessants te vinden. Wat betreft meningsvorming dit. Er stond een week of wat geleden een samenvatting van Nederlands TV-kijkgedrag in de NRC, die ik weer samenvat als: Gemiddelde Nederlandse men kijkt 3 uur TV per dag, maar een deel daarvan gebeurt tussendoor, zoals tijdens het eten.

De overgrote meerderheid ontleent z'n meningen en maatschappelijke "kennis" aan de TV - vooroordelen met infotainment-saus, verluchtigd met veel reclame, en alles op kruishoogte en voor de domsten, gepresenteerd in een "Nederlands" van Adelmundse kwaliteit, dat voor een deel ook aan haar onderwijsinspanningen is te danken, ongetwijfeld.

Maar goed. Iets wat ik ook al niet kan beoordelen is de invloed van het internet op de meningsvorming. Feit is dat hier veel meer voorhanden is dan vroeger beschikbaar was via de gedrukte pers, maar het is heel moeilijk de invloed ervan adekwaat in te schatten.

Het is wel zo dat, althans zolang het internet overwegend vrij is, het de ruimte biedt voor vrijmoedigen, originelen, dwarsliggers, en voor alles en iedereen die volgens de doorsnee gek is en niet deugt, onder één van welke voorgaande categorieën ik ook val, naar ik aanneem. Toch is het zo dat maartensz.org redelijk scoort volgens Google (zie vorige keer), dus mijn moeite is niet geheel voor niets.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail