Nedernieuws        

 

15 oktober 2005

                                                                 

HBO-directeuren  

 

 

Er is iets tamelijk vreemds aan de hand, in mijn ervaring althans, met Nederlandse HBO-directeuren, trouwens tegenwoordig gewoonlijk opperhoofden van scholencomplexen met duizenden leerlingen: Massificatie, nivellering en stupificatie is al 35 jaar het Neerlands onderwijs-ideaal in de praktijk.

In de eerste plaats verdienen ze vrijwel allemaal rond het half miljoen in guldens per jaar, tegenwoordig, alsof dat vanzelf spreekt voor zo'n functie, terwijl een gewone universitaire professor het nog steeds niet verder brengt dan een flinke ton per jaar in guldens, overigens dan wel zonder bijverdienste, die voor de meer corrupte en tot niets verplichte professoren, zoals hoogleraren literatuurwetenschap, hl behoorlijk kan zijn in het moderne lezingen- en jury-circuit. (Een ex-CPNster van 15 jaar leugens in "De Waarheid" als Elsbeth Etter "verdient" per uur ongeveer waar ik per maand van moet rondkomen, bijvoorbeeld. Ik zou het minder erg vinden als mijn bijstand wat hoger was, teken ik ook aan.)

Maar goed - dat diefstal-salaris (een half miljoen in guldens per jaar, afgezien van nevenverdienstes, voor een veredelde bovenmeester van een school?!) is niet wat me opviel. Wat me opviel was namelijk dat lle fotoos die ik van deze persoonlijkheden zag telkens weer exact hetzelfde mensentype betreft: Een vl te vette man van ca. mijn leeftijd, met een speciaal geconstrueerde oerlelijke tronie die voor imponeren en afblaffen ingericht is. Het is het model maffia-baas, en dan van het intellectueel lager begaafde soort, dat zich omhoog gewerkt heeft middels geweld, en oogt alsof dat iedere seconde weer kan losbarsten.

Zwijnenkoppen. Karpatenkoppen. Boeventronies. Ik kan het niet anders zien of verwoorden, althans niet zonder de waarheid geweld aan te doen. Ze zien er allemaal - die ik zag - cht zo uit, en hebben bovendien ook allemaal - die ik las of hoorde - dat soort praatjes. Imponeer-taal. Spierballen-Nederlands. En maffioos hoge inkomens, als vermeld, uit de belastinggelden. En ik denk niet dat dit uiterlijk het toeval is, vooral omdat de salarissen in dat wereldje van bestuurders zo krankzinnig hoog zijn. Zelfs onze gristenneurotische Em Pee verdient - excuus: ontvangt - niet meer dan bijna 3 ton bruto op jaarbasis, in guldens, dus zo'n 2 ton minder dan al die verzwijnde HBO-bovenmeesters met hun mafia-koppen, onderkinnen, en imponeertronies. Juist: Herman Goering-koppen, dt is het woord waar ik naar zocht. O.b.a. (= a.k.a. = ook bekend als) Den-Butter-tronies o.b.a. Hazes-hoofden.

En in de handen en talenten waar die hoofden bij horen liggen lot, toekomst, opleiding en onderwijs van de jeugdige bloem der Nedernatie besloten.

Waarom zijn er eigenlijk nog lichamelijk gezonde inwoners van Nederland met een IQ boven de 115? Als je lichamelijk gezond en minimaal bij de pinken bent heb je in dit land toch helemaal niets te zoeken, als je tenminste geen drugshandelaar of politicus of ambtenaar bent? Je wilt je kinderen toch niet uitleveren aan dit soort Fagins van het Nederonderwijs, in die gruwelijke kinderpakhuizen voor kwasi-onderwijs?

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail