Nedernieuws        

 

15 oktober 2005

                                                                 

Nederpolitie gecentraliseerd  

 

 

De regering heeft het voornemen de Nederlandse politie te centraliseren, zoals het Nederlandse leger al gecentraliseerd is. "Vanwege de terreur", voor wie gek genoeg is om 't te geloven - of tenminste: Om de ophanden zijnde Nederlandse staatsterreur te vergemakkelijken c.q. Onze Leiders te beschermen. Want als het niet om het eerste gaat dan zeker om het tweede: De dames en heren van de bestuursélite zijn bedreigd, dus de democratische rechtsstaat moet zo spoedig mogelijk afgebroken worden en hervormd in een heilstaat voor bewakingsdiensten.

De gemeentepolities worden dus afgeschaft; de burgemeesters verliezen een machtsmiddel; en de gemeentes als onafhankelijke bestuurlaag verliezen aan macht, opdat De Staat en de rijkspolitie maar oppermachtig mogen zijn.

Iets valt er wel voor te zeggen, gegeven mijn ervaringen in Amsterdam: De Amsterdamse gemeentepolitie is drugscorrupt, net als het Amsterdams gemeentebestuur en B&W, en de laatste drie zogeheten korpsbeheerders  - de burgemeesters - hebben systematisch geweigerd de Amsterdamse politie hun wettelijke taak te laten doen tegen de drugshandel, en in plaats daarvan de gemeentepolitie laten functioneren als de S.S. van de drugshandel, want drugshandelaren en junken werden wel beschermd, en ik niet tegen hun moorddreigingen.

Maar centralisatie dient uiteindelijk alleen een totalitair bestuur en de élite van een totalitaire staat: Machten moeten gescheiden blijven willen ze zich niet verenigen en de macht overnemen voor één populistische dictator of een autoritaire oligarchie van politieke bedriegers.

Omdat veel burgemeesters - zoals van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam - mordicus tegen zijn, evenals redelijk wat politieke partijen, zal er zwaar tegengesparteld worden op bestuurlijk niveau, zodat deze zogenaamde anti-terreur-maatregel wellicht niet doorgevoerd kan worden in 2007, zoals wel de bedoeling is van de huidige hopeloos slechte en incompetente regering.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail