Nedernieuws        

 

15 oktober 2005

                                                                 

De Hazes van de Nedereconomie

 

 

In de NRC van 13 oktober staat, op het eerste en tweede gezicht, een foto van André Hazes met een toupet, en met een gewone i.p.v. een donkere zonnebril. Het is feitelijk ene prof.dr. Frank den Butter

"aan de VU hoogleraar algemene economie en voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. (..) 'Bèta's zijn geen berggorilla's' luidde vanmiddag zijn eerste stelling."

Immers: De afgelopen 35 jaar is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het universitair onderwijs vrijwel volledig kapot gemaakt en om zeep geholpen, alles omdat

"mijn generatie van verraders" (Komrij)

vóór de totale nivellering uit naam van de universele gelijkwaardigheid was; te lui was om hun vrijwel altijd toch al niet al te beste verstand te gebruiken voor wetenschap, en daar overigens toch niet in te geloven; en omdat er voor ieder enigszins intelligente student minimaal 99 Den Butters en Hazessen rondliepen zonder het minste talent, maar met een gigantische behoefte op te vallen en rijk te worden als wetenschappelijk ambtenaar, bij gebrek aan talent en doorzettingsvermogen dat zelf te doen: De Den Butters lullen alleen over economie op gemeenschapskosten, maar hebben het niet in zich zelf iets eigens op te zetten.

Hoe weet ik dat? Oordeel zelf:

"Den Butter: Steengoede bèta's, wizkids met tienen, Gerard 't Hooften die aan het front staan, zijn overal ter wereld te vinden. En die worden steeds meer foot loose. Die sterven echt niet uit. In India en China, waar ze nu via opleidingen de kans krijgen zich te manifesteren, heb je er heel veel. Wereldwijd is van een tekort geen sprake."

Zie je? Beredeneerd zoals een Hazes rijmt, maar nog een graad of wat onsamenhangender en onlogischer, zij het wel even brutaal ronkend.

Ik bedoel: In Nederland heb je geen kans meer je te manifesteren als whiz kid, als je er al één bent (wat met het niveau 't Hooft toch maar hooguit 1 op de miljoen keer voorkomt, whatever de Hazessen van de economie uit hun van leugens zwerende duimen zuigen), want de gehele daarvoor noodzakelijke onderwijs- en infra-structuur is de afgelopen 35 jaar weg genivelleerd en kapot gemaakt.

De enige whiz kids, briljante koppen of mogelijk geniale hoofden die in Nederland nog énige kans willen lopen op het ontwikkelen van hun talent moeten geniale voetballers zijn of geboortig zijn in een zéér welstaand gezin, dat privé-onderwijs en een buitenlandse universiteit kan financieren om een bijna uniek talent te helpen scholen en trainen.

In Nederland zijn ze er dus niet, mensen met een groot bèta-talent, of worden ze  zwaar gediscrimineerd en hebben nauwelijks behoorlijke ontwikkelingsmogelijkheden op de genivelleerde leerlingenpakhuizen die het Nederlands voortgezet onderwijs van zwaar genivelleerde vorm aanbiedt aan de talloos veel miljoenen zonder miljoenen voor goed privé-onderwijs.

Geen nood, brult deze getitelde Neerlanderthaalse economische randdebiel: We halen ze uit de Derde Wereld, zoals voetballers ook, ongetwijfeld, en lopende-bandwerkers vroeger. Marktwerking. Efficiency. Prioriteiten. Blahblah.

Alsof dat soort intelligente mensen in Nederland zou willen werken. Alsof ze in Nederland zouden kunnen werken zonder laboratoria, zonder studenten, zonder geld voor bèta's, zonder de minste belangstelling in de Hazes en Big Brother koekeloerende samenleving van randdebielen en Tokkies waartoe Nederland verworden is. Alsof het met eerdere gastarbeiders zo prachtig is afgelopen. Alsof mensen slaven zijn, mits niet-Nederlanders.

Je gelooft me niet? Ik citeer maar weer - en een Den Butter zou inderdaad nooit en te nimmer een kans maken op enige aanstelling in enige behoorlijke universiteit, maar brengt het in Neerland tot hoogleraar en regeringsadviseur. Hij zal ook wel, als VU-hoogleraar, ofwel een gelovig gristen zijn of anders een ex-CPN'er:

[NRC] Buitenlandse bedrijven zouden in Nederland geen laboratoria stichten vanwege gebrek aan hooggekwalificeerd personeel.
[Hazes De Butter] "Zo erg is dat niet. Als het om routinematig laboratoriumwerk gaat, wat in de bioindustrie nogal eens voorkomt, zijn bèta's uit lage lonenlanden wel zo aantrekkelijk. Zie het internationaal. Wie dat soort mensen nodig heeft moet ze niet opleiden maar importeren."

Heerlijk nietwaar: "Zie het internationaal." Importeer wat loonslaven of gastarbeiders voor "routinematig" werk, "uit lage lonenlanden". Da's "wel zo aantrekkelijk", en gezonde Neerlandse jongens genus Den Butter kunnen dan gewoon een flutstudie blijven doen en er professor in worden, en een Mercedes rijden, terwijl gekleurde Indiërs met tweemaal zo hoge IQs als een De Butter in tentjes opgeslagen worden om tegen een hongerloon het moeilijke werk te doen.

Persoonlijkheden van deze mij kotsmisselijk makende De Buttersoort, ook met zo'n zelfgenoegzame Hazesgrijns, hebben in Neerlanderthalië de macht overgenomen, in het bestuur en aan de universiteiten en HBO's. (Zie hieronder voor HBO's).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail