Nedernieuws        

 

15 oktober 2005

                                                                 

Cohen als held

 

 

Ik herdicht de tweede strofe van het onsterfelijke 19e-eeuwse meesterwerk van L. de Haas op admiraal De Ruyter (ken uw klassieke Neerlandse dichtwerken!):

Hij bleef Van Gogh maar haten
Doch prees hem toen deze werd geveld   
Toen heeft Times-Newsweek's redactie  
       Hem aangesteld als held.    

We spreken natuurlijk van Job Übermensch, de burgemeester van Amsterdam. En het is historisch waar, al zal het Denemarken niet bereikt hebben, en al deed men er hier te lande nogal meewarig over.

De feitelijke verklaring is deze. Times-Newsweek had weer een nummer te vullen, deze keer vol echte en vermeende helden uit allerlei naties. Omdat men op zo'n Amerikaanse redactie weet heeft van niet meer dan één of twee Nederlanders, als men al weet waar het ligt zolang Emsterdem niet genoemd is

("O yes, drugs! I love Amsterdam! Coke-city! Jesus, did I get high! The police use it too there, you know, just like the aldermen and mayors. True Dutch freedom!")...

werd natuurlijk in eerste en tweede instantie aan Ali (Ayaan Hirsi van die naam) gedacht: Jong, zwart, vrouw, vriendin van "fan Cock - that one", dus altijd goed.

Maar ze hadden buiten de Nedercorrespondente van Times-Newsweek gerekend, die vond dat de échte held van Amsterdam en Neerland Cohen heet, omdat hij na de moord op Van Gogh de gemeenschap zo vlijtig samenhield, vond ze. En vandaar.

Ik geef toe dat ikzelf - cynisch en sarcastisch als ik ongetwijfeld ben - nog steeds helemaal niets bijzonders in A.H. Ali heb kunnen zien, anders dan een juffrouw die in haar ca. 12-jarig verblijf in Neerland haar kaarten slim gespeeld heeft richting politieke carrière: Jong, zwart, vrouw, en met de juiste modieuze opinies - eerst: socialistisch, toen liberaal; eerst multi-culti en godsdienstig, toen populistisch-"liberaal"-rechts en anti-Islam - op het voor haar carrière geschikte moment. Ze heeft de pech dat 9/11 haar steile weg omhoog naar geld en aanzien doorkruiste, en daarmee ook dat ze een doelwit van een stel domme gewelddadige godsdienstfanaten is geworden, maar verder heeft ze het handig gespeeld.

En ze is inderdaad minder dom dan het gemiddelde kamerlid, maar dat is geheel geen kunst, en ook minder onappetijtelijk dan idem, quod idem, maar ja... wat is er zo bijzonder aan om twijfels aan je godsdienst te krijgen op de rijpe leeftijd van 25? Toch alleen de leeftijd? En de dogmatische domheid om dit koste wat het kost door te willen drijven in Tweede-Kamerverband? Ook als dat met soft-porno propaganda-filmpjes gaat in samenwerking met een met "geitenneukers" verbaal om zich heen slaande bekende autochtone provocateur?

Van mij mag het allemaal, maar ik ben volstrekt ongelovig, en heb veel te veel zelfsrespect voor het koesteren van een fanaat geloof, en ben bovendien veel intelligenter dan een gemiddeld kamerlid, in die mate dat ik weet dat het geen enkele zin heeft te proberen de grote meerderheid van de mensheid van hun geloof af te brengen, eenvoudig omdat ze dat niet kunnen, niet willen, en zelf wel hadden gedaan, in hun puberteit bovendien, als ze werkelijk intelligent zouden zijn. Zorg voor goed gratis wetenschappelijk onderwijs en wie werkelijk intelligent is bevrijdt zichzelf wel uit de kluisters van het geloof. Meer kan een mens niet doen, behalve met geweld: Gegen die Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens, al is dat inderdaad geen Somalisch spreekwoord.

Die religeuze bekeringsdrift op vrijwel middelbare leeftijd is dan ook mijn reden om A.H. Ali intellectueel voor niets bijzonders te houden, behalve wellicht uiterlijk, wat haar natuurlijk zeer helpt bij het politiek carrière-maken. Maar wie werkelijk intelligent is had het allemaal ànders aangepakt, ongeacht de eigen bedoelingen, dus óók als ze vanaf het begin (zoals ik vermoed maar niet zeker weet) primair in haar eigen opgang was geïnteresseerd. Misschien bedoelt ze het goed, maar vooral in de politiek en de religie is precies dat het plaveisel van de weg naar de hel.

O, waarom doet men hier een beetje meewarig over Cohen's heldenschap, in Times-Newsweek-redactie-ogen dan? Ik weet het niet zeker, maar vermoed dat hij wat moeilijk ligt i.v.m. Van Gogh, die een grote hekel aan hem had, en langzaam begint op te klimmen tot Nederheilige. In ieder geval was men hier te lande een stuk minder enthousiast over Cohen's benoeming tot held dan over A.H. Ali's recente eerdere benoeming tot Prominent Denkster, door een andere Amerikaanse institutie. (Maar ik begreep ook, zelfs zonder TV, dat ze op de huldiging daarvan een gedurfd décolleté had. Ook dat helpt zeer, natuurlijk, en gaat Cohen's mogelijkheden in het verwerven van de volksgunst ver te boven.)

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail