Nedernieuws        

 

15 oktober 2005

                                                                 

Ruud the ass-grabber

 

 

Hier is weer een ander voorbeeld van hoe het werkelijk toegaat in bureaucratische  organisaties. De dame die gekontlubberst werd (zie vele voorgaande Nedernieuwsen) staat met foto en een lang interview in de NRC van 15 oktober. Ze heet Cynthia Brzak. Precies hoe geloofwaardig ze is laat zich niet meer uitmaken, en ze verliest enig krediet omdat ze 53 en niet mooi is.

Aan de andere kant, waar ze ongetwijfeld gelijk in heeft, en wat zich elementair laat bewijzen, is dat haar klacht schunnig behandeld is, en dat het zéér waarschijnlijk is dat als haar superieuren bij de VN de zaak niet hadden geprobeerd af te handelen zoals men dat ook 17 jaren lang met mij probeerde - de baas heeft gelijk omdat hij de baas is, en wie anders zegt is gek, en tegen zo iemand is bovendien alles toegestaan - de VN e.e.a. in der minne kunnen schikken met wat excuses en herbenoemingen.

Maar het soort "mens" dat leiding zoekt en krijgt in moderne zogenaamde democratische bureaucratische organen, genus Lubbers, Van Thijn, Peper, Oudkerk etc. is nu eenmaal zoveelsterangs, zowel intellectueel als moreel, en is nu juist wat karakter en aanleg betreft precies niet wie leiding zou moeten geven, want is uit op persoonlijke macht, status, autoriteit en bekendheid, en niet op het doen van belangrijk werk voor anderen, dat men kan, doet en wil omdat men zelf werkelijk getalenteerd is, zoals Lubbers, Van Thijn, Peper, Oudkerk dat werkelijk niet zijn, getuige hun eigen optreden, ondanks grote salarissen en grote vrijheden en veel macht.

Het interview met mevr. Brzak is niet zo interessant, maar ze probeert Lubbers nu van zijn immuniteit tegen rechtsvervolging te doen ontslaan, en hem voor een Amerikaanse rechter te krijgen. Als ik haar was zou ik bedenken dat Lubbers rijk is, en heel goed grote schadevergoedingen kan betalen. En mocht ze het voor een min of meer objectieve rechtbank krijgen, dan geef ik haar een goede kans, niet omdat ze per se gelijk heeft over het kontlubbersen, maar omdat ze gelijk heeft over de schunnige afhandeling van haar klachten. Ook als er helemaal niets gebeurde (wat zelfs Lubbers niet beweert, tegenwoordig) dan zijn haar klachten mishandeld op een manier om héél gerechtvaardigd héél boos over te worden.

Het kan natuurlijk ook zijn - Lubbers is immers rijk - dat ze afgekocht wordt of een ongeluk krijgt, voordat een objectieve rechter er zich over buigt. Het laatste risico loop ikzelf trouwens ook, in Amsterdam.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail