Nedernieuws        

 

3 oktober 2005

                                                                 

Donneriaanse wetgeving

 

 

Ik schreef eerder over een voorstel van minister Donner dat erop neer komt dat alle 16 miljoen Nederlanders verplicht zijn het geweld van Onze Bondgenoten en vooral Onze Jongens als Kolonel Karremans te 'verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren en ontkennen', of dat ze anders de serieuze kans lopen voor vele jaren met verzwaard regime in een of ander "kampement" opgesloten te worden, vanwege pro-terroristisch gedachte[n]goed, want zo ligt de Donnerse wettelijke moraal, in Donner's visie.

Wel, enigszins tot mijn verbazing is de Raad van State het met me eens. En in feite hebben ze een soort tamelijk elegante uitweg gevonden om te proberen Donner's hysterische wetwijzigings-driften aan banden te proberen leggen: Ze hebben laten weten dat het verstandig zou zijn dit soort wetgeving in te voeren in samenspraak met de Europese Unie.

Is het niet ook verstandiger ieder nieuw wetsidee dat onze huidige minister van justitie bedenkt éérst voor te leggen aan een - zo heet dat immers - beglijdings-kemmissie van psychiaters en juristen uit het buitenland?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail