Nedernieuws        

 

3 oktober 2005

                                                                 

Fred Spijkers        

 


Ik hoorde dit woensdag in "Met Het Oog Op Morgen" en las het donderdag in de NRC, waaruit ik maar het hele bericht citeer, omdat het iets wegheeft van mijn zaak als waarheidspreker aan de UvA en in de gemeente Amsterdam:

"Aanslag van 9 ton voor klokkenluider

ROTTERDAM, 29 september. Klokkenluider en oud-defensiemedewerker Fred Spijkers heeft van de Belastingdienst een aanslag van ruim 900.000 euro gekregen. De dienst heeft dat bedrag over de schadevergoeding van 1,6 miljoen euro die Spijkers na een jarenlang slepend conflict met zijn voormalige werkgever in 2002 kreeg toegewezen. Destijds was afgesproken dat het bedrag niet belast zou worden. Spijkers verloor in 1984 zijn baan als maatschappelijk werker bij het ministerie van Defensie, omdat hij weigerde de weduwe van een omgekomen technicus voor te liegen over de dood van haar man. De technicus zou onzorgvuldig hebben gehandeld tijdens het testen van een landmijn, maar al in 1970 was gebleken dat het type landmijn niet deugde en zomaar kon afgaan. Na zijn weigering verloor Spijkers zijn baan."

En daarna werd hij jarenlang door de Nederambtenaren - ik vond toch in 1984 de term Burofascisme uit? - voor "gestoord", "gek", "een psychiatrisch geval" en zo meer uitgemaakt, waarbij hij dan het geluk had niet ziek te zijn, en ongetwijfeld een veel betere uitkering te hebben dan ik, die ondanks 10 jaar werken toch alleen goed genoeg is in Neerland voor minimale bijstand, volgens de Amsterdamse ambtenarenkaste.

Uit "Met Het Oog Op Morgen" bleek dat ook dit weer geheel tegen de afspraken met Defensie was, en alles te maken heeft met Spijkers' slotwoorden in dat programma: "Ze houden daar niet van me". En ze staan boven de wet, zoals alles wat in Nederland bestuurt en ambtenaart.

Nu heeft Spijkers het voordeel dat de kamerleden van de revolutionaire partij van Mao Marijnissen en Lin Piao van Bommel achter hem staan, zoals ze dat in mijn geval - immers alleen maar met moord bedreigd en net niet vergast door harddrugshandelaren, in Amsterdam - systematisch weigerden, zowel in de kamerfracties als in de gestalte van de revolutionaire - zegt hij zelf - Hans Bakker, SP-raadslid te Amsterdam, en trouw verdediger van de belangen van de Amsterdamse harddrugshandelaars, uit naam van het socialisme, omdat Hans Bakker een groot humanist is, volgens Hans Bakker.

Vandaar ook dat ik Spijkers en een SP-kamerlid (Strijdbaar! Solidair! Socialisties!) in "Het Oog" mocht aanhoren. Maar goed - het is wel een illustratie van hoe het Úcht in Neerland toegaat, voor wie de moed heeft de Nederbeh÷rden tegen te spreken - die nu de allergrootste volmachten krijgen van Donner en co., zogenaamd vanwege de strijd tegen het terrorisme. Of om het ministerie van Defensie-proza nog eens te citeren: Het betreft

"de vaklieden en voormannen van de Koninklijke Landmacht. Je wordt uitgezonden en zorgt in teamverband voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld. Je bent de harde kern van het leger."

Trouwens... de revolutionaire deugdheld Bakker is ook in opspraak in Amsterdam, want zijn fractie SP liet ook al geld verdwijnen van de gemeenterekeningen. In het geval van de SP, die centralistisch bestuurd wordt door Mao Marijnissen ("De Leider") en Lin Piao van Bommel ("De Vice-Leider" - en ik citeer hoe de heren revolutionairen zich laten noemen door hun kameraden, volgens de NRC), gaat dat als volgt: De onkostenvergoedingen, presentie-gelden, vermoeidheidspremies, volksvertegenwoordigerspremies, subsidiegelden, verkiezingsgelden etc. van de SP worden allemaal centraal ingediend bij de gemeente Amsterdam, en dan centraal overgemaakt door de SP naar Mao en Lin Piao, in het verre Brabant, en verder als boven, die dan eendrachtig, kameraadschappelijk, en socialisties bepalen wat er met dat geld gebeurt, voor de socialistiese revolutie. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden ter ondersteuning van een lijdende familievriend van Marijnissen, of een zieke neef van een achternicht van Van Bommel. Of het kan overgemaakt worden aan een Revolusjonaire Beweging in Nepal of zo. Of heel misschien wordt er aan een uitgeprocedeerde enige euro's overgemaakt, sinds minister Verdonk Ún geen geld geeft aan uitgeprocedeerden Ún ze, met zegen van de Nederlandse Tweede Kamer, die "in teamverband voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" zorgen, mag je toch aannemen, een uitgeprocedeerde terugstuurt naar martelkamers in  hun eigen land als ze een brood stelen bij AH vanwege de honger, omdat Nederlandse lucht niet voedzaam is. 

Om terug te komen bij de socialistiese-revolutionaire Bakker en zijn Leiders: Als je maar begrijpt dat het allemaal onschuldig en te goeder trouw is, wel bijkans als een Melchers zou ik zeggen. Zˇ zijn immers onze manieren in de SP, ook als ik me daartoe wend als vervolgingsslachtoffer van de harddrugshandelaren die kameraad Hans Bakker zo socialisties ferm, dapper, revolutionair, en moreel-principieel verdedigt in Amsterdam.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail