Nedernieuws        

 

10 september 2005

                                                                 

Terreur    

 

 

Laat ik dus even mijn logisch licht over 'het internationale terrorisme' schijnen, met een beroep waarop de Nederlandse bestaande instituties in een krankzinnig tempo afgebroken worden door de huidige vrijwel volledig incompetente voor zover niet corrupte regering.

Er zou nu sinds 2001 een internationaal terroristisch netwerk zijn, voor het bestaan waarvan ongeveer even veel bewijs is als voor het bestaan van Saddam's 'weapons of mass destruction', en die in die 4 jaar feitelijk nauwelijks effectief zijn gebleken, en voornamelijk uit krankzinnigen en godsdienstwaanzinnigen lijken te rekruteren: Een opgeblazen hotel in Bali; twee vliegtuigen in New Tork; een bomaanslag in London; en in Nederland 1 vermoorde regisseur. Het is niet niks, maar de frase 'een internationaal terroristisch netwerk' suggereert toch aanzienlijk méér over een periode van 4 jaar, in mijn ogen. Een Stalin of Hitler of Mao liet in even zoveel jaren diverse tientallen miljoenen ombrengen, bijvoorbeeld, en alleen al de IRA was effectiever als terroristische vereniging, zij het minder godsdienstwaanzinnig, en dus minder snel bereid zichzelf op te blazen.

Mochten dat allemaal geen goede voorbeelden zijn: kijk naar Irak of Israel, waar de samenleving wel in grote spanning verkeert, en waar het redelijk begrijpelijk is dat je zelfmoordkandidaten kunt rekruteren, en waar dit soort aanslagen veel vaker voorkomen. Iets als daar gebeurt heeft buiten Irak en Israel niet plaatsgevonden, afgezien van New York, Madrid en London, en als er dan werkelijk een effectief internationaal terroristisch netwerk zou zijn, dan zouden die aanslagen gevolgd zijn door tientallen of honderden andere aanslagen, wie weet met welke gevolgen.

Maar niets daarvan gebeurde, en de enige grote aanslagen in Europa sinds 2001 (afgezien van wat de Eta in Spanje doet en afgezien van Rusland), die in Spanje en in London, waren kennelijk het resultaat van knutselwerk van een paar fanaten, die niet in staat waren belangrijker doelen aan te vallen dan toevallige passanten in het publiek vervoer, met een zelfgemaakte bom in hun eigen rugzak. 

Kortom: Ik zie zelf weinig evidentie voor 'een internationaal terroristisch netwerk' van enige grote effectiviteit, en veel evidentie voor een handjevol religieuze fanaten, zoals je eerder een handjevol marxistische fanaten had in de RAF. En minstens één goede reden dat Al Qaeda niet opgerold is na 4 jaar vervolging door alle Westerse geheime diensten, met hulp van de Russische, Chinese en Pakistaanse idems, in ieder geval, is dan ook dat er weinig op te rollen is - als Osama en zijn kornuiten niet gewoon beschermd worden door de geheime diensten die ze zouden achtervolgen, omdat hun bestaan nogal wat machthebbers feitelijk goed uitkomt.

Daarbij zie ik veel redenen om aan te nemen dat de regerings-leiders van de US en Europa en de regeringen van Europa groot belang hebben bij het bestendigen van geloof in het internationale terrorisme c.q. bij het schromelijk overdrijven van de gevaren ervan: Het geeft ze namelijk veel macht, veel geld, veel vrijheden om te doen wat ze willen, veel aanleidingen zichzelf als Groot Leider te beleven voor de camera's van de wereldpers, en veel mogelijkheden bestaande vrijheden af te schaffen of in te perken:

  • geen habeas corpus meer;
  • geen vrijheid zonder identiteitsbewijs op straat te lopen;
  • geen vrijheid te zeggen wat je vindt als de regering dat uit kan leggen als 'terrorisme' of 'haatzaaien';
  • geen briefgeheim meer;
  • geen niet-afgetapte telefoons meer

- allemaal natte dromen van ambiërende huidige en toekomstige dictators, net zoals het centraal geleid Europa dat nu opgebouwd wordt ook heel geschikt is voor een toekomstige Napoleon of Caesar om zich meester van te maken, bijvoorbeeld vanwege 'de gevaren van het internationale terrorisme'.

Al die dingen hebben eeuwen gekost om te verwerven, en zijn of worden nu binnen een paar jaar afgeschaft, zogenaamd vanwege 'onze veiligheid', feitelijk ten behoeve van toekomstige staatsterreur, zonder de minste serieuze discussie door intelligente en terzake kundige mensen.

Want de genoemde onvrijheden bestaan al of worden binnenkort ingevoerd, zogenaamd vanwege 'een internationaal terroristisch netwerk', en zowel ten koste als op kosten van de burger, onder voorwendsel dat daardoor de gewone burgers beschermd zouden worden.

Maar vervolgens: Wat vermag al die staatsinspanning zogenaamd tegen de terreur, die feitelijk neerkomt op vergroting van de staatsmacht ten koste van de vrijheden van de gewone burger, voorzover die burger géén ambtenaar of minister is? Helemaal niets. Eén van de zaken die recentelijk gecentraliseerd zijn in Nederland is de krijgsmacht, en daarbij leerde ik dat het Nederlandse leger 70.000 mannen+vrouwen telt, naar je mag aannemen gemiddeld minder daadkrachtig en minder intelligent dan overste Karremans, die immers overste was, wat een behoorlijk hoge rang is.

Nu, met 70.000 mannen+vrouwen, helemaal van het kaliber en de kennis die ze ongetwijfeld hebben, kun je onmogelijk 16 miljoen burgers beschermen: Het is één strijder op 228 burgers, dus bij een normale 8-uursdienst hooguit 1 wakkere strijder per 660 burgers op zoek naar veiligheid.

Te pretenderen dat je de gewone burger op die voet kunt beschermen tegen terreur is leugen, en de échte redenen, of beter gezegd: mechanismes, die ik zie voor bijna alle heisa over terreur en terroristen komen neer op de volgende:

  • het afbreken van de verzorgingsstaat, die wordt vervangen door een netwerk van ex-ambtenaren en ex-politici die hetzelfde werk deden als eerder, tegen 5 à 10 keer meer inkomen, en zonder enige controle of sanctie: Zéér voordelig voor de quango-oprichters, oud-ambtenaren en oud-politici.
  • het inperken of afschaffen van allerlei bestaande vrijheden van de gewone burgers, om daarmee de ambtelijke en bestuurlijke élites te beschermen: Heel aangenaam voor de leden van de élite.
  • het invoeren van een groot politie-apparaat om daarmee de staatsorganen en staatsdienaren te beschermen: Aangenaam voor politie-ambtenaren en leden van de élite.
  • het opbouwen van een profiel van Nobele Strijder Tegen Terreur c.q. Vader des Vaderlands voor leidende politici en politie-mannen: Goed voor propaganda, en geloof van de domme doorsnee.
  • het steeds verder uitbouwen en uitbreiden van de staatsmacht en de politie-controle over de burgerij: Alle macht, en vooral alle staatsmacht, streeft onbeperkt naar onbeperkte almacht. Heel prettig en vanzelfsprekend vor machthebbers en hun gewillige uitvoerders.

Bovendien: Deze mechanismes werken voor een groot deel automatisch, en vloeien voort uit de gemiddelde menselijke kwaliteiten (totalitair, conformist, wensdenker, ignoramus) en uit hoe menselijke instituties plegen te werken en hoe mensen in instituties plegen te werken: als medewerkers van het OM in Nederland. (Zie boven).

Het is heel goed mogelijk dat Donner, Balkenende, Remkes en Verdonk c.s. de Nederlandse rechtsstaat aan het afbreken zijn in overwegend blinde paniek (waar ze ook te panisch en te druk voor zijn om te onderkennen), en overwegend in het geloof iets goeds te doen voor 'het behoud van de rechtsstaat'.

Maar ik zie in hen in het geheel niet bijzonder begaafde personen die zogenaamd voor 'het behoud van de rechtsstaat' deze afbreken, daarbij geholpen door een parlement en een ambtenarij die ook al nauwelijks moreel of intellectueel begaafd zijn.

Want vrijwel de enigen die zich in Europa tot politicus of ambtenaar voelen geroepen zijn de intellectueel of moreel minsten, want wie wetenschappelijk of artistiek werkelijk wat voorstelt houdt zich daar mee bezig, omdat politiek en bestuur nu eenmaal saai en vervelend plegen te wezen, behalve voor wie geilt op macht of aanzien.

Het resultaat is dat de duizendsterangers die eenmaal ambtenaar of politicus zijn geworden bevinden dat ze in vrijwel alles wat ze doen of laten, inclusief hun overtredingen en misdaden, gedekt worden door honderden of duizenden collegaas, die deze wederdienst ook weer verwachten en gewoonlijk krijgen van hun collegaas, immers stuk voor stuk 'geen matennaaier' en allen tuk op eigen voordeel. 

Daarbij komt dan nog dat niemand van de bestuurders wordt effectief gecontroleerd, ook niet achteraf, terwijl het feitelijk vanzelf zou moeten spreken voor iedere bestuurder en iedere ambtenaar dat er controles vooraf en achteraf zijn voor iedere functie, in ieder geval in termen van financiële verantwoordelijkheden, uitgaves en inkomsten, en dat alle functies niet lang worden bekleed, omdat levenslange functies of carrières in een bestuursapparaat gegarandeerd corrumperen, en dat men ook achteraf vervolgd en waar nodig bestraft wordt voor gemaakte fouten of gepleegde misdrijven in een ambtelijke of bestuurlijke functie, die immers geacht wordt de gemeenschap te dienen, en niet de commercie of zichzelf.

Kortom: Ik zie het somber in, niet vanwege de dreigingen van 'het internationaal terrorisme' maar vanwege de domheid en onbeschaafdheid van degenen die aan de macht zijn - geheel onafhankelijk van hun goede wil. Want je kunt het goede wel willen, maar als je niet goed na kan denken is de kans dat je het bereikt heel klein.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail