Nedernieuws        

 

10 september 2005

                                                                 

Universiteiten   

 

 

De afbraak van de Nederlandse universiteiten is nu feitelijk sinds 1972 aan de gang, eerst tot in de 90-er jaren bestendigd door studenten, staf, en politici en sinds het opheffen van de universiteits-raden alleen door staf en politici.

Met "staf" bedoel ik dan vooral de colleges van bestuur, en met "politici" vooral de PvdA, omdat die verreweg de meeste bestuurders in universiteiten geleverd heeft, en 33 jaar consistent voor nivellering is geweest in regering en parlement uit naam van de gelijkheid - alsof je een randdebiel als dokter aan je bed wilt, en niet de beste dokter die er is.

Het laatste PvdA-plan voor verdere universitaire afbraak is van Wouter Bos - De Leider - himself, en gaat verder op de al meer dan 30 jaar gevolgde koers: Nu zouden de HBO-s en de universiteiten "gelijkwaardig" moeten worden, "uit naam van de gelijkheid", alweer.

Er moet promotie-recht op de HBO komen, en vooral - want daar gaat het natuurlijk allemaal om - moeten de onderzoeksgelden van de universiteiten mede uitbetaald gaan worden aan de HBOs, die naar de mening van Bos en consorten vol zitten met  "gelijkwaardige wetenschappers" met die van de universiteiten.

Maar ja .... het heeft niet zoveel zin dit uitgebreid te documenteren: De Nederlandse universiteiten zijn kapot, als instellingen voor werkelijk wetenschappelijk onderwijs, en gegeven de feitelijke interesses van de overgrote meerderheid van de Nederlanders verdient Nederland ook niets beters dan HBO-onderwijs dat zichzelf voor "wetenschappelijk" verklaart, zoals een pygmee zich zo graag voor reus mag uitgeven. Er zijn immers ook geen behoorlijke vooropleidingen meer: Zelfs als de meerderheid het met me eens zou zijn over het verval van het onderwijs de afgelopen 35 jaar dan nog was er vrijwel niemand te vinden die behoorlijk genoeg onderwezen is om het te verbeteren.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail