Nedernieuws        

 

10 september 2005

                                                                 

SGP 

 

 

De SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij heeft tegenwoordig twee tweede kamerleden die God's Woord in de Kamer verdedigen en uitdragen, en zijn tamelijk streng in de christelijke leer, hoewel ongetwijfeld heel los en zondig gemeten naar 19e eeuwse normale Nedernormen van gereformeerde aard. En van hun aan de Bijbel ontleende stellingen is dat de man de baas is over de vrouw, en dat daarom ook vrouwen geen kamerlid mogen worden. Dat hebben ze dan ook in hun eigen statuten staan.

Deze overtuiging en deze statuten zijn nu voor de rechter gebracht door iets dat Stichting Proefprocessen Clara Wichmann heet, en het nogal gekke - vind ikzelf - is dat de rechter dit heeft verboden met een beroep op de wettelijke gelijkheid van man en vrouw.

De SGP loopt nu het risico rond de miljoen euro per jaar aan staatssubsidies (voor hun 'wetenschappelijke stichting' en zo meer) te verliezen, en te verdwijnen - want feitelijk is iedere politieke partij in Nederland, mits met zogeheten volksvertegenwoordiging, een zeer zwaar gesubsidieerd iets, dat zonder subsidies ook niet zou bestaan.

Ik vind het nogal gek van de rechter, omdat het volgens mij in strijd is met de vrijheid van godsdienst, en omdat de SGP in ieder geval gelijk heeft dat de Bijbel strijdig is met de moderne wetgeving, al zullen ze dat misschien niet zo willen formuleren. Maar van mij mogen ze erin geloven, was het alleen omdat ikzelf vrij wil zijn niet te geloven wat zij geloven, en er zijn zeker gristenvrouwen te vinden in hun kringen die vinden dat de Bijbel God's Woord is ('van kaft tot kaft', sprak SGP-voorman Van der Vlies zalvend), en dat de Heer in Zijn Oneindige Wijsheid En Goedheid bepaald heeft dat vrouwen tweederangs mensen zijn, volgens Zijn wil en Woord.

Dat is dan dom of goedgelovig van die gristenvrouwen, maar het is hun leven, en er staat niet in de Bijbel dat een man de nagels van zijn vrouw mag uittrekken of haar van de derde verdieping mag gooien als hij daar zin in heeft.

Mij komt het rechtbankvonnis dan ook als intolerant voor, ook al omdat het Christendom in deze contreien al meer dan 1200 jaar bestaat. En ik ben een tegenstander van het verbieden van meningen, hoe krankzinnig ik ze ook mag vinden, terwijl je geen pluriforme samenleving kunt hebben zonder allerlei elkaar tegensprekende opvattingen over van alles te tolereren, zolang de gelovers erin zich overwegend beperken tot woorden en argumenten.

Ik heb de indruk uit de NRC dat zowel links als liberaal als christelijk Nederland het in grote meerderheid eens is met de Nederlandse rechter, omdat ze het, net als ik, oneens zijn met de SGP. Wat ze allemaal kennelijk niet zien is dat als het normaal wordt om politieke en religieuze meningen aan de rechter voor te leggen binnen de kortste keren er n politieke en n religieuze mening aan iedereen voorschrijft wat ze moeten denken, voelen, willen en zeggen, omdat de wet dat voorschrijft.

Maar ja - kennelijk moet je tot een heel kleine hoogbegaafde minderheid behoren om te begrijpen dat de hoogbegaafde minderheid belang heeft bij vrijheid van mening en vrije meningsuiting, ook als dat ruimte geeft voor allerlei kwalijke onzin bij de minder hoog begaafde meerderheid.

En ik vind ook dat het eenieder vrij behoort te zijn het niet eens te zijn met de wetten van het land waar hij woont, en daartegen te ageren, en te pogen te hervormen. Laat de stijl gereformeerden toe in het parlement als ze voldoende kiezers vinden, net als de mullas: Dan kan je ze aanhoren en beredeneerd afwijzen.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail