Nedernieuws        

 

31 augustus 2005

                                                                 

Amsterdamse en overige Nederlandse corruptie       

 Er is de laatste week redelijk wat te doen over corruptie in Amsterdam en Nederland. Ik heb nu niet de energie om de betreffende kranten er bij te zoeken, dus stel nadere berichtgeving overwegend uit of af, maar het komt op het volgende neer.

Eerst was er een enquete verricht aan de VU onder hoge ambtenaren e.d. over de vraag hoe corrupt Nederlandse ambtenaren en politici zouden zijn. Ik heb de enquete niet gezien, en vrees dat deze in mijn methodologisch hooggeschoolde ogen weinig zou voorstellen, maar de uitkomst was "ca. 3%" en dat gaf behoorlijke commotie in spraakmakend Nederland, waar het ook komkommertijd is voor de nieuwsredacties. Het was spraakmakend (afgezien van komkommertijd) omdat het standaard Nedergevoel over deze kwestie van Nederlandse corruptie al dekaden lang neerkomt op de stelling dat alles en iedereen die in Nederland bestuurt boven alle twijfel of blaam verheven is, en dat corruptie in Nederland zomin voorkomt als in de hemel.

Ondertussen zijn al die dekaden jaarlijks tientallen miljarden omgezet in de gedoogde onwettelijke drugshandel, maar daar weigeren alle hoogbetaalde in eigen ogen o zo voortreffelijke Nederbestuurders serieus over te spreken, of doen dat af met een lafhartig en vals beroep op 'internationale verdragen' (die niemand raken, en geen sanctie dragen, dus alleen papieren afspraken zijn, waar feitelijk corrupte bestuurders zich inderdaad graag achter mogen verbergen).

Als iets 'corruptie' verdient te heten dan toch wel de jaarlijkse omzet van tientallen miljarden in illegale drugs die 'gedoogd' wordt door alles en iedereen - politici, ambtenaren en bestuurders - die in Nederland op gemeentelijk of nationaal niveau in z'n eigen levensonderhoud voorziet met wetshandhaven dat neerkomt op wetbreken? En niemand van het zooitje moet dat immers doen, want allemaal zouden ze hun carrière buiten het zo goed betalende bestuursapparaat kunnen vinden.

Hoe het zij... toen het eerste nieuws over corruptie enige commotie bleek op te leveren deed Elsevier's Weekblad (als ze de genitief nog zo spellen, wat ik mag hopen maar niet weet: ik praat hier andere pers na) een eigen enquete en bevond daarin dat de ondervraagden, wéér naar beweerd hoge ambtenaren en politici, van mening zouden zijn dat 17% van de hoge ambtenaren en politici "corrupt" zou zijn. Zes keer zoveel dus als eerder.

En dit zou nu serieus onderzocht gaan worden door de minister van Binnenlandse Zaken. Het is nu al duidelijk wat de uitkomst wordt met zo'n opdrachtgever: Nederland is geheel niet corrupt naar Nederlands normbesef, en die pakweg 25 miljard aan illegale jaaromzet aan illegale drugs, allemaal 'gedoogd' door burgemeesters, wethouders, politie-ambtenaren, gemeente-politiek en nationale politiek o.l.v. de minister van Binnenlandse Zaken, die bestaat even niet, of heet even geheel anders dan 'corrupt' of 'onrechtmatig' - want wordt het immers niet 'gedoogd' door onze immer voorbeeldige nimmer corrupte Nederlandse ambtenaren en politici? Nou dan! Weet immers iedere rechtgeaarde Nederlander niet dat Nederland een paradijs is en alle Nederlandse politici evenzovele voorbeelden van intellectuele en morele voortreffelijkheid zijn? Sic probo!

Toch denk ik dat Denemarken beter en prettiger is dan Nederland om te wonen en leven, en weet ik dat uit eigen ervaring wat Engeland en Noorwegen betreft. Maar ja: Het zal mij dan wel aan rechtgeaard Nederlanderschap ontbreken, vrees ik. Nu, ik heb daar dan ook al 17 jaar vrijwel continu teveel pijn voor, inderdaad tot mijn grote spijt: Was ik indertijd in Noorwegen gebleven dan waren mijn mensenrechten nooit zo gruwelijk en zo schijnheilig geschonden als in Nederland mogelijk bleek.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail