Nedernieuws        

 

8 juli 2005

                                                                 

Betreurde doden

 

 

Ik weet niet of het je wat zegt, maar Karel Glastra van Loon is dood, en werd 42. Zo het je niets zegt, stel je dan een moderne Theun de Vries voor, maar dan van de SP, en heel vet cool modern van de nu opkomende Generatie van Politiek Nix: Veelbewogen, voor camera's; intens moreel, in boeken; nóóit politiek incorrect selon les moeurs de son parti ("I always voted at my party's call/And I never thought of thinking for myself at all." W.S. Gilbert ), en ook heel aardig in het voor camera's en microfoons duiden van het partijstandpunt, en nu voorgoed geveld door een hersentumor. Hij zou zich "tegen ironie en cynisme" hebben gekeerd, volgens de NRC, als één van de zeer zeldzamen in Nederland, maar ja, als dat zich uitdrukt in een kader-partijlidmaatschap van de SP dan ben ik, die zich óók tegen dat relativisme keerde, al toen Karel daar nog veel te jong voor was, daar helaas minstens enigszins ironisch en wat cynisch over, zoals je ziet, net als W.S. Gilbert ooit.

Ik vermoed dat men in de SP dit héél slecht van me vindt, maar ik heb de SP dan ook herhaaldelijk, zowel op Kamer als op Amsterdams gemeenteraads-niveau aangesproken om iets voor mij of iets tegen de Amsterdamse drugshandel te doen. De dames en heren hadden het véél te druk met het socialistisch bestendigen van hun politieke carrières, en het lezen van Karel's hoogst morele moraliserende vertellingen. En zoals je weet ben ik maar een invalide éénling, en zijn drugshandelaars levensgevaarlijk, en pleegt socialistische heldenmoed carrières te dienen.

Sinds die ervaringen met de SP geloof ik dus niets meer van de morele aspiraties van de SP, maar herken ik er moeiteloos alle totalitaire trekjes in die me ook zo tegenstonden aan de CPN, de UvA en de Amsterdamse PvdA: Het zijn allemaal geboren volgelingen lopend achter De Leider en dromend van Het Millenium, dat direct aanbreekt als iedere Nederlander maar braaf doet en denkt en wil zoals Jan Marijnissen en zijn Lin Piao, die Harry van Bommel heet, zeggen dat ze moeten doen en denken en willen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail