Nedernieuws        

 

20 juni 2005

                                                                 

Het naderende pensioen van mr. Wortel

 Ik zei hierboven al, toen ik een dag eerder schreef dan deze opmerking, dat een motief van mr. Wortel voor zijn vermetele woorden kan zijn, als 50-jarige, dat hij vindt dat het hg tijd is voor zijn pensioen.

Zo meent ook een CDA-lid van de Tweede Kamer dat zich verheugt in de naam Haersma Buma. Onder de kop 'Advocaat-generaal ging veel te ver' in de NRC van maandag 20 juni lees ik:

Advocaat-generaal J. Wortel bij de Hoge Raad is buiten zijn boekje gegaan met zijn kritiek op het Nederlandse softdrugsbeleid. Minister Donner (Justitie, CDA) moet diens superieuren bij de Hoge Raad erop wijzen dat dergelijke politieke uitlatingen de juridische onafhankelijkheid van de advocaat-generaal als adviseur van het hoogste rechtscollege in gevaar brengt.
Dat stelt de CDA-fractie in de Tweede Kamer in reactie op uitspraken van Wortel.

Je kan moeilijk anders verwachten: Opeenvolgende CDA-fracties, ministers etc. zijn al 35 jaar samen met de fracties en ministers en burgemeesters en wethouders van de PvdA de belangrijkste verdedigers van de belangen van de Nederlandse drugsmafia: ZIJ zijn pro gedogen, pro illegale miljardenwinsten, en tegen goede medische of warenwet-controle op drugs, want dat kan alleen effectief als het gelegaliseerd wordt, en dat gaat - "God zij met ons" - ten koste van de winst, en die is heilig in Neerland-drugsmafia-paradijs.

Liegen en bedriegen kunnen CDA'ers als de besten:

""Lezen advocaten-generaal daarover wel eens relevante stukken", vraagt Haersma Buma zich af. Hij verwijst naar de 'nationale drugsmonitor 2004', waaruit blijkt dat het percentage schadelijke stoffen in nederwiet is gestegen van 9 naar 20 procent en dat er toenemend wetenschappelijk bewijs is dat cannabis psychotische symptomen kan veroorzaken, met name bij gebruikers die al een aanleg voor psychose hebben."

Het is vage stemmingsmakerij, want alle relevante gegevens - WELKE schadelijke stoffen? Percentages van WAT? WELKE nederwiet - worden achtergehouden, terwijl het gezegde minstens zo sterk geldt voor drankgebruik, autorijden, en voetbalveld-bezoeken, allemaal nogal gevaarlijk, en zeker voor mensen met een aanleg voor psychoses, en toch niet verboden, kennelijk omdat er gn miljarden per jaar voor de Nederlandse drugsmafia uit gewonnen kunnen worden, en er dan ook geen gratis koele neus voor liegende - of buitengewoon stompzinnige en onwetende - CDA-kamerleden als de minderwaardige Haersma Buma overschiet. Wat een minderwaardige leugenaar!

In contrast, uit hetzelfde artikel:

"De PvdA beschouwt de ontboezemingen van Wortel juist als "waardevol" voor de discussie over het Nederlandse drugsbeleid. "De advocaat-generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijk officier van justitie die vrij mag opereren zonder het risico op correctie door de minister van justitie", aldus Kamerlid Wolfsen (PvdA). "Als we hem niet serieus nemen, wie binnen de rechterlijke macht nog wel?""

Dat is een goede vraag, en mijn eigen antwoord is dat ikzelf niemand die in Nederland in de rechterlijke macht zit of zat de afgelopen 35 jaar - en ik weet volgens mij meer van de feiten over drugs dan de hele Tweede Kamer bij elkaar, en weet er van sinds 1967 - serieus kan nemen, eenvoudig omdat ze allemaal stilzwijgend als "braaf rechterlijk ambtenaar" hun mond hebben gehouden over de criminele gevaren en criminele miljardenwinsten van de Nederlandse drugshandel, 35 jaren lang, en ikzelf meen dat de kans daarmee groot is dat hun vaders en grootvaders collaboreerden in de Tweede Wereldoorlog, of joden aanbrachten voor geld, omdat dit in de Tweede Wereldoorlog was wat de meesten wilden of tolereerden, al logen ze er daarna over, en omdat het geheel in karakter zou zijn.

Tenslotte, ook uit dit artikel, PvdA-juffrouw Al-bayrak:

"Dat is hypocriet en houdt een omvangrijk crimineel circuit in stand. Wat we nu doen is de slechtste van alle opties voor een geloofwaardig softdrugsbeleid. Dat blijkt nu opnieuw met de constateringen van deze advocaat-generaal."

Iemand uit de PvdA die de waarheid spreekt! Zou de HEER - nieuwe spelling - dan toch bestaan?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail