Nedernieuws        

 

11 juni 2005

                                                                 

Balkenende

 

 

Dan was er weer een rel rond Balkenende. Een Belgische minister Van der Gucht sprak - toch behoorlijk beleefd, conform de manieren van Onze Jeej-Peej de zelfverkondigde Ha Pee, en conform zijn uiterlijk, zelfrepresentatie en kunnen - van een "stijfburgerlijke Harrie Potter".

Mild, denk je? Vriendelijk, beleefd, en geheel volgens Jee-Pee's eigen propaganda? Mis.

Prompt was het land te klein; prompt was de gristenneuroot zelf op z'n piemeltje getrapt; prompt werd de Belgische ambassadeur op het matje geroepen bij minister Bot van Buitenlandse Zaken ("Pas op, of we sturen overste Karremans met een bataljon Dutchbats af op jullie vuige Belgen! Het is de kollega van Mladic, hoor! Goed voor minstens 7000 dode Belgen!"); prompt schoot vrijwel iedereen die columneert o.l.v. de 87-jarige in een verzorgingsflat wonende NRC-columnist Jerome Heldring in een stuip tegen deze - ik citeer Heldring, naar eigen dunk ongetwijfeld noch seniel noch onwellevend - Belgische

"hufterigheid"

die uiteraard met extra-grote porties Neerlandse hufterigheid werd beantwoord, die dan natuurlijk geheel niet zo mag heten op Nederlands grondsgebied, en overig verwant fraais.

Kortom: De Neder-reflex was er n la blijf met je gore buitenlandse poten van onze Eerste Randdebiel, Onze Grote Gristelijke Voorganger van Tokkieland f, want Hij is Onze Leider, en Ons Trots Volk herknt zich in zo'n man - hij is z evident minderwaardig, kent z evident - "als het erom gaat, met name" - geen Nederlands, is z evident alleen afgestudeerd omdat hij opgroeide in de tijd dat de VWO's en universiteiten geen enkele behoorlijke intellectuele norm stelden, en is z evident iemand die hooguit voor akela van een heel klein groepje laagbegaafde gristen-padvinders van 11 geschikt is, gezien z'n aangeboren vermogens, dat hij het in Neerland tot rste onder zijn 16 miljoen gelijken brengt, eenvoudig omdat de miljoenen Tokkies, Tokkie-achtigen en Herben-gelijkwaardigen die de grote meerderheid van Ons Trots Neerlands Volk uitmaken bij voorkeur zichzelf aan het roer ziet staan, en zeker niet iemand die het beter zou kunnen dan zij.

"En de kiezer heeft altijd gelijk"

in Nederland, ook als ie vindt dat 2+2=22 en dat Balkenende een groot man is.

Nu, je begrijpt dat ik het allemaal niet begrijp, met onze zwaar niet-conformistische opvoeding en aangeboren uitstekende hersens, die in dit land allemaal zo evident een zeer grote handicap blijken voor enige carrire of aanzien: Ultra-klein menselijk formaat, of doodordinaire misdadigers, van bouwfraudeurs via vastgoedmakelaars tot drugshandelaren vormt - uiteraard naast het type politicus dat deze mogelijk maakt, en de godenzonen die voetballen - de bloem van de natie waarin ik moet proberen te overleven, en geniet aanzien en grote inkomens, en mag Ons Trots Volk, dat immers, met 150 keer meer inwoners dan het oude Athene, de bakermat is van zulke geweldige culturele grootheden als Hazes en Brood, voorgaan op het pad van beschaving, omdat Ons Volk dat zo wil.

Maar ja: Ik heb mijn hele leven nog geen stamelender, onmachtiger, intellectueel incoherenter incompetent aan het roer van enig bestuur gezien, gehoord of gelezen dan Jee Pee de mentale en morele pygmee (zie: Idee 107) - en verdenk mij niet van partijdigheid, want die heb ik niet. 

De man is vele honderden maten te klein voor z'n functie, en heeft deze functie  alleen dankzij een vreemd toeval - immers: zonder Volkert van der G. geen Balkenende als premier, en in geen tienduizend jaar - maar er zijn maar hl weinig Neerlanders gewillig en in staat te zien dat het niveau van Onze Leider niets beter is dan het hunne, en dus even ongeschikt om 16 miljoen mensen te leiden als zij zelf. En een belangrijke reden voor dat gebrek aan inzicht is een overmaat aan eerlijke maar totalitaire gevoelens over Onze Leider, Onze Voorganger, Onze Voortreffelijkheid.

En voor alle duidelijkheid: Is het een slecht mens? Nee, hoewel volgens z'n eigen calvinistisch gristengod wl, want die godheid heeft alles wat mens is verdoemd sinds de zondeval.

Als je echter een goede reden wilt waarom ik politiek in Neerland zo volledig hopeloos en zinloos acht luister dan - als je het uit kunt houden - tien minuten naar een interview met of toespraak van deze premier der randdebielen, deze Nationale Roerganger van Tokkieland, en je begrijpt hoe volstrekt hopeloos het is Nederland te proberen te veranderen op basis van rationele argumenten of redelijke plannen.

Je zult een opeenstapeling van drogredeneringen, jij-bakken, vooroordelen, en kul horen, alles in voor een aanzienlijk deel onbegrijpelijk en ongrammaticaal Nederlands, neurotisch-zenuwachtig gepresenteerd, en voorzover begrijpelijk alleen bestaande uit open deuren, stompzinnigheden, en kretologie van de dag.

En dat is wat het volk in meerderheid wil horen, waar het zich in herkent, en wie het meent te begrijpen, dat alles dan ook niets met rationele argumenten of redelijke plannen van doen heeft.

Want: Het volk waartussen ik leef kan dat niet, en wil dat niet, en wil alleen voorgangers waarin ze hun eigen doorsnee-aanleg en -karakter in herkennen, of wil anders populistische en profetische wonderdoeners vol kul en onzin, hoe vreemder en radikaler hoe beter.    

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail