Nedernieuws        

 

11 juni 2005

                                                                 

Ziekenzorg

 


Vanaf januari verdubbelt mijn premie voor ziekteverzekering, die bovendien verslechtert, want ik mag niet naar de tandarts e.d. of moet daar extra voor betalen als ik dat zou willen. Volgens de regering is dit dus ... "een grote verbetering".

Waarvan ik het op moet brengen weet ik niet. Er zal wel een staats-afbetalingsregeling komen die af zal kalven, zodat ik over een paar jaar toch de volle mep moet betalen, dus vrijwel mijn hele huidige inkomen aan de zorgverzekeraars, waarbij ik dan waarschijnlijk verzoeken (in drievoud, met gepaste eerbied voor de behandelende ambtenaar, en kopie van rechtsgeldig paspoort) moet indienen voor voedselbonnen o.i.d.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail