Nedernieuws        

 

11 juni 2005

                                                                 

Bijzondere Nederlanders

 

 

Ook leerde het NRC mij dat er nu 102.600 miljonairs zijn in Nederland, die samen 253 miljard euro bezitten. Ter vergelijking, uit hetzelfde artikel: Het aantal miljonairs over de hele wereld is 8,3 miljoen die samen 30.800 miljard dollar bezitten. En in geheel Afrika zijn er maar 100.000 miljonairs.

Hoe wt ik dit alles? Uit de NRC die het weer ontleende aan "een onderzoek dat vandaag" - 9 juni was dat - "is gepubliceerd door de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch en adviesbureau Capgemini".

Ik konkludeer dat er gemiddeld tussen de 1 promille en 1 procent van de bevolking miljonair is of wordt, buiten Monaco en Luxemburg dan. Het is in zoverre interessant dat de vorm van de inkomens-pyramide al duizenden jaren ongeveer dezelfde is: Veel armen en weinig rijken, naar ik aanneem, op gezag van Minister Van der Hoeven van Onderwijs, vanwege Intelligent Design, waarover nu wat meer.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail