Nedernieuws        

 

19 mei 2005

                                                                 

B&W van Amsterdam

 Van bestuurlijke Nederlandse uitvreters en oplichters gesproken... de Amsterdamse WEThouder Huffnagel van de VVD is wethouder af, omdat uitkwam dat hij maandelijks 1000 of 1500 euro extra kreeg bovenop zijn ampele wethouders-salarsis van diverse tonnen (dus diverse van mijn maandsalarissen EXTRA), omdat hij het anders zo vreselijk rm had, en deze tienduizenden op jaarbasis zogenaamd "vergat" - als WEThouder van financien - op te geven bij de belastingen.

Hij is de enige niet, want redelijk wat Amsterdamse raadsleden - vrijwel allemaal niet en nooit gewillig mij te woord te staan of zelfs maar te beantwoorden: Ik mag vergast en met moord bedreigd worden in "hun" stad, want ik ben immers geen junk, geen raadslid en geen drugshandelaar - blijken ondertussen duizenden euros van aan hun politieke partijen toegekende vergoedingen gewoon zelf genaast te hebben, voor eigen genot. (Naar men mag aannemen ten behoeve van hun cocane-dealer, want zo zijn Amsterdamse raadsleden en wethouders nu eenmaal.)

De uitblinkster in zelfverrijking uit gemeentebelastingen is het nige raadslid dat ik wl persoonlijk trof in mijn totaal mislukte queeste op zoek naar een behoorlijk Amsterdams gemeenteraadslid (en die vervolgens verdomde wat voor me te doen), de dievegge en oplichtster van 'Mokum Mobiel' Gonnie van Oudenallen. Zij kende haar eigen reclame-bedrijfje "Dreams Come True" geheten - jawel, lach maar! - 21.000 euro partij-subsidie toe, en verdomt die terug te betalen zolang de ndere raadslid-cum-dieven de door hun genaaste duizenden niet ook terugstorten ... die natuurlijk allemaal solidair dezelfde smoes hebben, al stolen ze minder.

Dit is het excuus van de slavenhandelaar, de drugshandelaar en van Amsterdams gemeenteraadsleden: "Als ik het niet zou doen" - slaven- of drugs-handelen, of van gemeentebelastingen stelen - "dan zouden anderen het immers doen", gevolgd door het Van Oudenallen-verweer van de idems: "Ik retourneer niet wat ik gestolen heb zolang niet alle dieven hetzelfde doen, want anders is het niet rechtvaardig". Echt-Amsterdamse morele principes, broer - en geef ze eens ongelijk met een voorganger als Job Cohen en ex-collegaas als Rob Oudkerk!

Ieder gemeenteraadslid wt immers dat Cohen z'n woninkje voor zes miljoen kon laten verbouwen uit gemeenschapsgeld; en dat Oudkerk hoerenliep en cocane snoof uit de Amsterdamse belastingpot, en dat hun persoonlijke excuus 'mijn Joodse identiteit, al heb ik niet het Joodse geloof' heet, als golden de nazistische rassenwetten van Neurenberg nog steeds in Amsterdam; en dat overigens Amsterdamse PvdA-commissarissen van politie - Nordholt, Welten - vele honderdduizenden jaarlijks extra - belastingvrij! - bovenop hun salaris van vele honderdduizenden krijgen, omdat ze persoonlijk zo uitnemend zouden zijn o.i.d. en het waarschijnlijk, volgens de normen van Cohen, die een hoogst moreel man is, moreel geen ps geeft dat een Amsterdamse drugshandelaar veel meer zou verdienen in Amsterdam, met Amsterdamse politie-bescherming, dan een Amsterdamse politie-commissaris, die er immers is om drugshandelaars te beschermen.

Kortom, hier is wat Amsterdamse politieke grammatica: Corrupt, corrupter, Amsterdamst; smerig, smeriger, B&Wst; laf, laffer, raadlidst.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail