Nedernieuws        

 

19 mei 2005

                                                                 

Elite

 Ik schreef de vorige keer een paar regeltjes over Komrij, die het in de vandaagse NRC over het Nederlandse anti-élitairisme heeft. Zou hij mijn site lezen? Ik citeer zijn slot-alinea van vandaag:

"Ik heb de generatie waarvan ik ongevraagd deel van uitmaak wel eens een generatie van verraders genoemd. Vriendelijker kon ik me niet uitdrukken. Dat ze het anti-élitairisme bleven omhelzen maakt ze tot verraders in het kwadraat. Vierentwintig uur per etmaal rotzooi op het geldkloppers-instituut dat TV heet, een literatuur die zelden zo armoedig was, een aan flarden gereten universiteit, een volk dat tussen stotteren en brullen geen taal meer kent, de heren van de revolutie worden bedankt."

Zie je? Nu is Komrij één van de weinige niet-domme Nederlanders, maar ook zijn IQ was niet hoog genoeg om dit soort dingen in te zien toen er nog wat aan gedaan kon worden, en ik als invalide éénling in de woestijn stond te roepen en gedwongen was mijn paarlen te voederen aan de collaborateurs van de Asva en de miljoenen-dieven van de PvdA (Cammelbeeck, Poppe, De Hon).

Het zou zo leuk zijn geweest, en wie weet iets tegen hebben gehouden, indien onze begaafde poëet dit soort dingen twintig of vijfentwintig jaren geleden geschreven had toen ik ze immers ook al doorhad en publiek verwoordde. Maar nee: Gerrit geloofde toen nog in Den Uyl's genie en in de emancipatoire zegeningen van de homo-beweging, al geef ik 'm na dat hij toen ook veilig in Portugal zat, en niet met zijn neus op het genivelleerde verval en in de leugens van de linkse carrière-makers, die zich nu allemaal, van Ons Aller Joods Geweten Leon de Winter tot De Grote Marxistiese Theoreticus Paul Scheffer als Rechts - konservatief etc. - afficheren, eenvoudig omdat hun kostje gekocht, en hun carrière gemaakt is, en ze de voordelen voor zichzelf willen houden, en doodsbang zijn voor revolutie van iedere aard.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail