Nedernieuws        

 

19 mei 2005

                                                                 

Filosofie

 


 

Een Nedernieuws! Tsjee, de goede dingen des levens kunnen niet op, begrijp je ongetwijfeld. Althans... voor buiten Nederland wonende gelukkigen dan, of voor Nederlandse bestuurders van voormalige nutsbedrijven, die 800.000 Euros jaarlijks "verdienen", zoals ik de vorige keer uiteenzette. Ik zeg er zometeen iets meer over.


Filosofie: De "maand van de filosofie" alhier - April - is weer voorbij, en heeft voor mij alleen enig kotsproza in de NRC opgeleverd van vier filosofische bedriegers, waarvan ik er n ken. Ik zal het je besparen als te gruwelijk voor verdere vermelding: Eerlijke recensie kan tot sucide leiden, dus dat doe ik je niet aan.

Ikzelf - naar ik aanneem de enige Nederlandse filosoof met echte hersens van de afgelopen eeuw, bescheiden als ik ben, met uitzondering van Evert Beth altijd, want die schreef goede boeken en had hele zinnige ideen, en ook met uitzondering van de wiskundige Brouwer, als die zichzelf voor filosoof hield, wat me niet duidelijk is - lag weer een groot deel van de tijd met pijn en zonder hulp in bed, "vanwege uw uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van uw ziekte", en hield me overigens voornamelijk onledig met het maken van een uittreksel van mijn commentaren bij Multatuli, en het produceren van een commentaar bij Ideen 4.

Dat is allemaal redelijk gelukt, ondanks de voortdurende pijn en de idem moeheid, maar ik heb dan ook geen TV en drink niet, en lijd een noodgedwongen zeer armlastig en betrekkelijk zondeloos bestaan, waarin ik alleen m'n hersens gebruik, voorzover mogelijk, want ik mg niet beter of anders van B&W van Amsterdam, waarover straks ook wat meer, omdat er in Amsterdam immers zovele zo verdienstelijke junken leven, en ikzelf alleen maar ziek en briljant ben, en het Amsterdamse bestuur zeer onwelgevallige meningen heb, en in Amsterdam eerder een cocane-snuiver en hoerenloper wethouder wordt of een schoft burgemeester dan dat ik hulp krijg.

Maar goed - het leven is niet makkelijk, zeker niet als je hersens en moed hebt, en veroordeeld bent tot een bestaan onder Nederlanders.

In ieder geval zijn de uittreksels van mijn commentaren bij Ideen 1 t/m 3 gemaakt n grotendeels van indexen voorzien. Ik vermoed dat een en ander, als het publiek Nederklimaat nog even doorontwikkelt in de richting van de laatste jaren, binnenkort goed is voor publieke steniging vanwege onNederlandse meningen, laatdunkende opmerkingen, hoogmoed en overige zaken die een armlastige invalide niet passen in onze Neerlanderthaalse heilstaat voor junken, Brood en Hazes, maar ik kan er toch ook niets aan doen dat God in Zijn goedertierenheid mij opgescheept heeft met betere hersens dan Zijn gelovigen, en de schandalige wil die hersens te gebruiken om te proberen de waarheid te spreken en te schrijven, wat altijd en overal gevaarlijk is onder mensen. Ook hierover hieronder wat meer, want ik ben gelukkig niet geheel de enige met die sociale perversie de waarheid te willen spreken zlfs als dat de meerderheid tegenstaat, en dergelijke zeldzame gelijkgezinden helpen mij moed houden.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail