Nedernieuws        

 

24 maart 2005

                                                                 

Nuon verhoogt prijzen en salarissen

 

 

Mijn besteedbare maandinkomen is met 10 Euro gezakt naar 427 Euro in de maand, omdat de energieprijzen van de Nuon met 10 Euro in de maand gestegen zijn. Waarvoor is dat nodig? Ik citeer de kop en openingsalinea van een NRC-artikel van heden, ook in het kader van Echt-Neerlanderthaalse chuleikwaordighijt:

Top bij Nuon verdient 59 procent meer

De top van energiebedrijf Nuon heeft de beloning vorig jaar met 59 procent zien stijgen. Bestuursvoorzitter L. van Halderen verdiende vorig jaar 815.915 euro, 42 procent meer dan het jaar ervoor.

In guldens omgerekend is dat 1,793,429 - zegge: 1 miljoen 793 duizend 429 florijnen, per jaar. Omdat de gemeenteraad van Amsterdam zo nodig de openbare nutsbedrijven moest verkopen, vonden ze zelf indertijd.

Mijn eigen waarde, k in guldens per jaar? Wel, omdat je het vraagt over dit Gelijkwaardig Polderparadijs, deze Democratische Rechtsstaat: Mijn waarde omgerekend in guldens per jaar is 21,367. Je broer is dus, tot op 4 cijfers achter de komma, 0,0119 waard van de Neerlanderthaler L. van Halderen - zegge 1%. ("Ik wt, muhneer, dattumuh allemaol chuleikwaordig bennuh, muhneer, in Onsuh Feinuh Regtstaot." Waarvoor onze ouders en grootouders 'hun leven veil hadden', nietwaar.)

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail