Nedernieuws        

 

15 december 2004

                                                                 

Geweld  

 

 

Onder de kop 'Meer geweld na moord Van Gogh' opent de NRC op de voorpagina als volgt

"In de maand na de moord op de cineast Theo van Gogh, op 2 november, vonden 174 gewelddadige incidenten met een racistische of extreem-rechtse achtergrond in Nederland plaats. "Dat is ongekend hoog", aldus onderzoekers van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden. Ze spreken van "een golf van racistisch en extreem-rechts geweld"."

Verder, meer specifiek

"In ruim 60 procent van de incidenten waren de slachtoffers moslim. In 47 gevallen waren moskeeën het doelwit. In 20 procent van de gevallen ging het om geweld tegen autochtonen en bijvoorbeeld kerken (13 keer). De incidenten varieren van bedreiging (24 procent) en brandstichting (21 procent) tot bekladding van gebouwen (16 procent) en vernieling (13 procent).
Ook signaleren de onderzoekers dat de betrokkenheid van extreem-rechts bij gewelddadigheden "sterk lijkt toe te nemen"."

Er is meer, maar aangezien ik van cijfers en wiskunde en feiten houd deel ik het je mee, met de aantekening dat er geen enkele evidentie wordt bijgeleverd, al is het voorpagina-nieuws, dat dit juiste feitelijke evidentie is; wat de gebruikte criteria of bronnen zijn etc.

Het is ook moeilijk e.e.a. adekwaat in te schatten, zelfs als de geponeerde feiten precies en volledig waar zouden zijn. Ikzelf heb drie opmerkingen:

(1) Eenvoudige deling leert dat dit ca. 6 zogeheten geweldsincidenten per dag zijn in die maand. Mijn persoonlijke indruk, gezien de gigantische hysterie en het vele gebral dat ik gehoord en gelezen heb - NB zonder één seconde TV gezien te hebben, waar dit allemaal zowel erger als beeldender zal zijn geweest - is dat het me erg méévalt, op een bevolking van 16 miljoen, gezien wat de media, inclusief de NRC, die zichzelf presenteert als krant voor de élite, allemaal bralden.

(2) Waar ik tot nu toe niets over lees is behoorlijk kwantitatief en taalkundig onderzoek naar wat de media in die maand presenteerden, en ook wie dát nu precies zijn: Hoeveel journalisten, opiniemakers, hoofd-redacteuren, "Media-Persoonlijkheden" en zo meer hebben die hysterie die ik las nu feitelijk opgeklopt? En welke loze beweringen en niet door enige maatschappij-wetenschappelijke kennis gehinderde kul is er allemaal niet geponeerd, alleen al in de NRC? En waarom krijgen evidente honderdste- of duizendste-rangers zoveel ruimte als columnist, bijvoorbeeld?

(3) Anders dan de grote meerderheid van de Nederlanders heb ik enige ervaring met maatschappelijk geweld. Ik heb het nu niet over wat mij persoonlijk trof, maar over

(i) de provo-tijd in Amsterdam, die ik behoorlijk bewust meegemaakt heb, en waar ik, voorzover ik weet, de énige was in de groep van "linkse jeugd" die ik kende die niet deelnam aan het agentje-pesten en nooit en te nimmer enige steen gegooid heeft, eenvoudig omdat ik dat toen al dom en verwerpelijk vond

(ii) de Maagdenhuis-bezetting, die ik behoorlijk bewust meegemaakt heb als waarnemer, want ik was één van degenen die over de brug in de steeg gemaakt door bouwvakkers van de CPN het Maagdenhuis binnenging. Ook daar heb ik alleen waargenomen, en bevonden dat het een ongeorganiseerde rotzooi was, en ik ben er weer uit gegaan voordat de bezetting opgebroken werd

(iii) het Parijs van mei 1968: Ik ben in mei '68 met een stel anderen naar Parijs gereisd, en deed hetzelfde in m'n eentje in juni, allebei weer uit nieuwsgierigheid, en strikt als waarnemer. Vergeleken met de provo-tijd en de Maagdenhuis-bezetting was dit véél meer geweld, en verreweg het dichtst bij een maatschappelijke revolutie dat ik meegemaakt heb.

(iv) Wat ik me ook nog goed kan heugen waren de rellen van 1980 in Amsterdam, die ik ook weer waargenomen heb, en waar ik alleen over opmerk dat juffrouw Hanneke Groenteman die voor een flink deel mocht aanjagen op de radio, maar daar feitelijk carrière mee gemaakt schijnt te hebben, al leidde e.e.a. tot tanks in de Vondelstraat.

Hoe het zij, wat ik me kan heugen en met behoorlijk helder verstand meegemaakt heb (en mijn feitelijke aristocratische geest dateert al van mijn 15e, Freek, als reactie op mijn net niet uit de DDR gegooid zijn op mijn 14e, wat ik wel eens zal beschrijven als ik wat fitter ben, omdat dit me voor het eerst met mijn neus drukte in mijn individueel ànders dan anderen zijn) was allemaal ànders dan "het geweld" van november 2004 in Neerland.

Het voornaamste verschil is dat het laatste allemaal incidenten zijn aangericht door kleine groepen of individuen, terwijl wat ik opvoer allemaal samenhing met demonstraties van duizenden mensen, minstens, veel gegooi met stenen, bezettingen van gebouwen in diverse gevallen, hele straatoorlogen in één geval, in Parijs in 1968, wat indrukwekkend was, en een gigantische puinhoop, en dat de rol van de autoriteiten en de politie een heel andere en veel aktievere was.

Vergeleken met de vier punten die ik noem en uit eigen ervaring ken stelde het de afgelopen maand weinig voor, en was het meeste "geweld" zogenaamd "verbaal geweld" in de media, en valt mij op dat daarin allerlei zoveelste rangs figuren - Ellian, Scheffer, Heijne, Etty, om eens wat namen te noemen - een véél grotere rol spelen dan columnisten vroeger, en een veel groter podium krijgen, en veel meer invloed, terwijl ze feitelijk helemaal niets voorstellen en geen enkele relevante expertise hebben, of anders, als Ellian en Etty, kennelijk voor een deel schrijven en ageren uit een persoonlijke gestoordheid of revolutionaire achtergrond.

Trouwens, als we het dan over personen hebben:

Ellian is een vluchteling uit Iran, en heeft daarom kennelijk traumaas, die 'm geëxcuseerd mogen worden, met aantekening dat hij er heel prettig carrière mee heeft kunnen maken als beroeps-allochtoon aan de UvA, en Etty is een CPN- en Waarheid-coryfee van weleer, even vals en oneerlijk en achterbaks als succesvol, en iemand die kennelijk al vele jaren op een mengsel van persoonlijk querulantisme, jenever, de wens op te vallen, en het geilen op het persoonlijk aanbrengen van mensen in de media werkt. En opnieuw staat het mij zwaar tegen dat zoiets feitelijk geprofiteerd van en carrière gemaakt heeft in en via de moed en inzet van onze ouders in de CPN. Het is een typische links-totalitaire tante, kennelijk zo geboren, inclusief scherpe ellebogen en aanleg voor alcoholisme: een miniem talentje met een maximaal grote bek, en waarschijnlijk nog steeds de muze van Gijs Schreuders, auteur van "De man die faalde", kennelijk volledig versukkeld in de alcohol, wat ook hem niet weerhouden heeft carrière te maken in Neerland en financieel goed te boeren als docent.

"Men" zegt dat Schreuders kan schrijven - hij doceert aan de school voor journalistiek in dat vak, voorzover hij niet dronken is - maar vergeleken met mij stelt het niets voor, registreer ik zonder enige trots, hoewel geheel feitelijk waar, want mij komt het allemaal aanwaaien, en het enige waar ik trots op ben is mijn individuele onafhankelijkheid, waar ik wèl voor heb moeten kiezen en willen. Maar mijn extreme intellectuele talent is alleen maar gave, geen verdienste, en ik heb er nooit of te nimmer iets voor hoeven doen, en alles wat ik daarmee kan wordt mij ingefluisterd - ik hoef alleen maar te gaan zitten, een onderwerp te kiezen, en mijn brein levert tekst, die ik kan uittiepen zo snel als ik kan tiepen, wat snel is, en dat is al zo sinds mijn 20ste, in ieder geval, bewijsbaar bovendien.

Dat is ook altijd zo geweest, en het is daarom dat ik zo stellig ben over het aangeboren zijn van talent, en over het geen verdienste zijn daarvan, en over het gegeven zijn ervan: Het kost geen moeite als het werkelijk wat voor stelt, en gaat overwegend vanzelf, van nature. Talent valt ook niet te verwerven door onderwijs - en ook dit wist Gibbon al, en wist het fraai te verwoorden:

"The power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy dispositions where it is almost superfluous."

(Multatuli beweerde hetzelfde, net als Mozart, om twee voorbeelden met een M uit zeer veel mogelijke te noemen.)

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail