Nedernieuws        

 

15 december 2004

                                                                 

Bernhard (bis)

 

 

Wat ik aanneem dat je in Denemarken hebt vernomen is dat er gisteren een uitgebreid interview - speciale bijlage van 24 paginaas - met wijlen Prins Bernhard bij de Volkskrant meegeleverd was. Aangezien iemand me er op wees heb ik 'm gekocht en doorgelezen, en naar ik begrijp kun jij, desgewenst, hetzelfde doen op de site van de Volkskrant.

Het is een aardig verhaal, gebaseerd op 9 interviews van 2 Volkskrant-redacteuren die "de scoop van hun leven hebben" (triest, lijkt me, als je daarvoor hebt geleefd, maar goed - en ik noem dit omdat de heren zelf weer geïnterviewd werden door jaloerse collegaas), en Bernhard komt eruit naar voren als een man met karakter, moed en en individualisme, wat allemaal eigenschappen zijn die ikzelf op prijs stel, en waarvan ik weet dat ze zeldzaam zijn, en bijvoorbeeld de twee journalisten, niet sieren, of in ieder geval niet in dezelfde mate.

Ook heeft hij twee

"onechte dochters"

zoals dat heet; inderdaad een miljoen gevraagd en gekregen van Lockheed, naar zijn zeggen voor het World Wildlife Fund; heeft hij een respectabele rol gespeeld gedurende de Greet Hofmans-affaire; en een soortgelijke opvatting, kennelijk, over de rol van het koningshuis als ik in de vorige Nedernieuws verkondigde, met dit maar, mogelijkerwijs, dat naar mijn inschatting de grote meerderheid der Nederlanders die nu vol is van Oranje, dat even makkelijk zal zijn van om het even wie, zolang die wie maar officieel staatshoofd is en weet hoe je vriendelijk moet lachen naar een camera.

Ik begrijp nu ook althans psychologisch iets beter waarom de ridder-orde van vader via Teengs Gerritsen - zogeheten "vriend van Bernhard en voormalig verzetsman" - en Bernhard geregeld is. Trouwens, ik wil ook best nog eens opmerken dat Teengs Gerritsen oorspronkelijk één van de ondertekenaars was van het stuk van "de 19" dat vrijlating van de 2 van Breda bepleitte; dat ik hem mijn stuk daarover, dat op mijn site staat, per aangetekende brief opgezonden heb, aangezien ik zijn adres in een agenda van vader had gevonden; en dat hij zich daarna van dat inderdaad schandalige stuk van de 19 gedistantieerd heeft, waarvoor ik 'm trouwens ook nog schriftelijk bedankt heb, eenvoudig omdat ik weet dat echte moed en echt karakter een schaars goed zijn. Uiteraard zie ik een causaal verband, maar ook Teengs Gerritsen is al heel wat jaren dood. En feitelijk heeft hij mij persoonlijk nooit beantwoord.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail