Nedernieuws        

 

8 december 2004

                                                                 

Faber

 

 

Dit betreft Mient-Jan, de zeer bewogen IKV'er en anti-kernbommer van weleer, tegenwoordig iets realistischer geworden, trouwens. Er is een proefschrift gewijd aan o.a. zijn dossier bij de Stasi (geheime dienst DDR), dat 3 meter lang is, of zou zijn, en waaruit blijkt dat de IKV een wat vreemde rol speelde in de DDR, al schijnt Mient-Jan tamelijk schoon te zijn gebleven, volgens zichzelf en dat proefschrift.

Hoe het zij, het is enigermate interessant dat de Stasi kennelijk een grote vinger had in de Hollanditis  - 'de vredesbeweging' - van rond 1980, die natuurlijk in het belang van het toenmalige Oostblok was, en het IKV zich kennelijk makkelijk, en diverse leden ervan gaarne, liet manipuleren, wat natuurlijk allerlei persoonlijke voordelen moet hebben gehad. 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail