Nedernieuws        

 

5 december 2004

                                                                 

Totalitairisme 

 

 
Toch nog een citaatje uit NRC's M-magazine, dat een wel aardig artikel over Noord-Korea heeft. De genoemde Hwang was voordat hij vluchtte dekaden-lang ideoloog van de partij: 

"Volgens Hwang Jang-yop had Kim Jong Il Hitlers "Führerprinzip" geleend en omgedoopt in Suryong, het 'principe van de Grote Leider'. Het eerste gebod in de partijstatuten van de nazi's stelt dat de Führer altijd gelijk heeft en boven kritiek verheven is. Regel 1 in Kim Jong Ils 'Tien principes voor de vestiging van één ideologie' luidt: 'Een partijlid erkent alleen het gezag van kameraad Kim Il Sung.' Regel 2 luidt: 'Een partijlid aanvaardt onvoorwaardelijk de Suryong-leer.'"

Nu, volgens mij is het zo dat dit heel gewoon menschlich-allzu-menschlich is: De doorsnee, leiders en volgelingen, zijn geboren en getogen totalitaire ideologische apen. Ze voelen vanzelfsprekend zo, en ze worden vanzelfsprekend zo opgevoed. Niet zo te voelen en niet zo te denken is uitzonderlijk, en zelden spontaan. Alleen uitzonderlijke individuen zijn individualist; vrijwel ieder individu is collectivist, is het niet spontaan dan uit berekenend egoïsme.
 
Het is o.a. op dit punt dat ik zeer verschil van de zogenaamd intelligente doorsnee in Neerland en elders. Maar ik heb vrijwel geen àndere evidentie gezien dan die mijn stelling ondersteunt: De CPN was totalitair; de hele UvA was, dacht, voelde en wilde totalitair, of collaboreerde; de Nederlandse politieke partijen, zodra je een partij-congres of verkiezingsbijeenkomst hoort of erover leest zijn totalitair; alle ambtenaren die ik ooit sprak in Nederland zijn totalitair ("Ik heb geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid"); alle voetbalclubs en -aanhangers zijn totalitair ("My club, right or wrong"); alle religies zijn totalitair; het gemeentebestuur van Amsterdam is al generaties totalitair, absoluut en prerogatief van de PvdA; vrijwel alle reacties van vrijwel alle regeringsleden en kamerleden van de afgelopen maand waren totalitair, en gingen alleen over hoe men zich Politiek Correct behoort uit te drukken in Neerland, enzovoort enzoverder.
 
Kortom, als ik er de gezondheid voor heb wil ik wel eens een Maartensziaanse driftleer schetsen, in konkurrentie met de zeer onzinnige Freudiaanse: Met héél weinig uitzonderingen, die hoog correleren met een hoge intelligentie, is het menselijke zoogdier een totalitaire ideologische aap, die leeft en voelt en denkt en wil en zich gedraagt volgens de hordenwet van conformisme, aangepastheid, en het volgen van leiders; en met heel weinig uitzonderingen, die hoog correleren met een hoge intelligentie, is het menselijke denken totalitair wensdenken.
 
En zo gezien en ingeschat zijn de 18e eeuwse verlichting, inclusief de Amerikaanse revolutie (die intellectueel behoorlijk doordacht was, trouwens), zeldzame eilandjes van individualisme en beschaving. Oplossing: waar de mensheid zeer veel belang bij heeft om te overleven is een pil die de gemiddelde intelligentie verdubbelt - maar te vrezen valt dat voordat dit gebeurt, als het al gebeurt, nog vele tientallen miljoenen vermoord zullen worden, uiteraard uit naam van de hoogste idealen, in dienst van de beestachtigste emoties, en niet in staat zich veel beter te gedragen of te redeneren dan ze feitelijk doen.
 
Misanthropisch? Nee hoor, het verheugt me niets - ik ben een realist. En trouwens:
 
          St Maarten  

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail