Nedernieuws        

 

2 december 2004

                                                                 

Komrij

 

 

Deze week heeft Komrij het over Wilders of beter: Over zijn kapsel, en heeft een ingezonden brief van een dominée die het over de "Waanzin van Komrij" heeft. Ik citeer:

In zijn waanzin roept Komrij Christenen op tot terrorisme, maar christenen strijden met het Woord, het woord des kruises

etc., want de dominée schijnt nooit te hebben gehóórd van kruistochten, inquisities, reformaties, contra-reformaties of het levend verbranden van ketters Uit Naam Van De Heer Die Voor Onze Zonden Stierf Aan Het Kruis. En ook heeft de dominée kennelijk nog nooit van de stijlfiguur die ironie heet gehoord.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail