Nedernieuws        

 

30 november 2004

                                                                 

Führer Jozias

 

 

Zoals ik eerder schreef wilde Jozias van Aarten o zo vreselijk graag Politiek Leider van de VVD worden, kennelijk vooral omdat hij zichzelf zo vreselijk graag ziet en zag als Politiek Leider, en de VVD het nu moet doen met een partij-leider (Zalm, ook minister) en een fractie-leider (Jozias, ooit minister, toen al bekend als brokkenpiloot).

Wel, er staat, ook in de krant van gisteren, een wel fraaie en tegelijkertijd journalistiek plaatsende foto van Van Aartsen gedurende het partij-congres van de VVD, waar de motie om Jozias tot Führer te benoemen niet eens in stemming kwam: Een wijdbeens zittende van Aartsen temidden van veel lege stoelen, met naast 'm een bos bloemen, die kennelijk sip en boos naar zijn mobieltje zit te staren terwijl hij, zegt het onderschrift, "een sms" stuurt.

Het kan zijn dat een tere ziel hier of daar vindt dat mijn taalgebruik over Jozias - waar dat Duits is - niet deugt, maar dat deel ik dan met "partij-baron" (heet dat) Vonhoff, die in zijn zwaar overgecultiveerde kakkineuze Nederlands liet weten dat Van Aartsen's wens "Politiek Leider" te willen worden hem persoonlijk aan de Tweede Wereldoorlog en - hij heeft het kennelijk nooit echt gehoord - "het geluid van kaplaarzen" deed denken.

Kortom, Jozias mag zich niet noemen zoals hij dat zo graag wilde, en moet zich troosten met de titel "politiek aanvoerder". Z'n VVD is in de peilingen dan ook 12 kamerzetels gevallen, o.a. omdat het volgende onderwerp op 26 à 28 zetels staat.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail