Nedernieuws        

 

27 november 2004

                                                                 

Gemeentelijk en Calder-nieuws

 

 

O ja: De fa. Alexander Calder B.V. - zie 18 november - is afgeblazen door de gemeente, kreeg ik vandaag met de post te horen.

"Gebleken is dat u bij Alexander Calder in het kader van een project werd aangemeld zonder uw dossier te raadplegen. Het regiokantoor heeft uw dossier alsnog geraadpleegd en vervolgens de opdracht aan Alexander Calder om uw mogelijkheden voor reďntegratie of activering te onderzoeken ingetrokken."

De behandelende ambtenaar J.C. Koorevaar kende mij van eerdere klachten, en meende opnieuw mij te moeten toevoegen dat ik het verleden met rust moet laten en daarover niet mag klagen.

Hij vindt het evident geen probleem dat Amsterdamse invaliden met moord bedreigd worden door Amsterdamse drugshandelaren, en dat ik daar nu 16 jaar pijn door lijdt is zijn probleem niet. Aan de andere kant: Zijn schriftelijke antwoord - immers ook controleerbaar - is beleefd en terzake, en ik heb dat heel vaak heel anders meegemaakt. (Of ik het geloof is een ander verhaal.)

Toch: Wat mij, als psycholoog, niet verbaast is hoe snel dergelijke lieden zijn met dergelijke verklaringen. NB: Ik heb het ondertussen aan letterlijk honderden Amsterdamse ambtenaren voorgelegd, en nog nooit zelfs enige uitdrukking van spijt of medeleven ontvangen, en zeer vele keren gehoord dat ik niet moet klagen over het verleden, en dat zij "geen persoonlijke verantwoordelijkheid en geen persoonlijke aansprakelijkheid hebben".

Je kunt er gif op innemen dat dit soort mensen nooit of te nimmer tegen Cohen zegt:

"Kerel, je moet eens ophouden met dat eeuwige gezeik en gehuilebalk over de Februaristaking!"

of tegen Belliot (die Surinaamse is, van achtergrond)

"Mens, wat heb ik te maken met de slavernij van je voorouders!".

Zie boven: 

"Niemand zegt tegen een bestuurder wat hij eerlijk vindt" omschrijft een ondervraagde de cultuur " in de gemeente Amsterdam."

NB: Tegen mij is in 1984 gezegd, door een hoge Amsterdamse ambtenaar, nadat ik protesteerde tegen de moorddreigingen en beledigingen van Amsterdamse gemeentelijke portiers van de S.D n.a.v. hun discriminatie van Marokkanen en Surinamers waar ik bij moest zitten, dat

"U heeft niets te maken met wat uw vader wel of niet deed in de Tweede Wereldoorlog."

Mag ik misschien denken in dit land dat Nederland zéér veel beter af zou zijn als de God van de Christenen, Mohammedanen of Joden, in Zijn Oneindige Wijsheid en Goedheid, het met een mirakeltje voor elkaar brengt dat alles wat ambtenaart in Neerland - geheel pijnloos, mirakuleus, wonderbaarlijk en goddelijk - voorgoed verdwijnt in het niets, of wat een oneindig lang straffend en belonend God ook mag doen, in Zijn Wonderbaarlijke Goedheid en Almacht? 

Ik geloof niet dat dit mag van minister Donner en Em Pee JeejPeej, maar ik ken de Bijbel, Aquinas en Calvijn goed genoeg om daar heel lang uit te citeren als het nodig is. (Aquinas was voor het doden van ketters; Calvijn zorgde er zelf voor dat ketters levend verbrand werden, en meende dat vrijwel iedereen voor eeuwig voorbeschikt was te branden in de hel; en er staat veel gruwelijks in de Bijbel over het uitmoorden van hele steden omdat de God van het OT dat zo graag zag.)

Toch denk ikzelf dat de enige manier om in Nederland (en elders) en enigermate behoorlijk publiek bestuur te krijgen de macht aan het publiek te geven: Laat iedere burger voor zo'n 2 ŕ 3 jaar in z'n leven, op het niveau waarop hij maatschappelijk werkt, tegen dezelfde betaling, en bij wijze van sociale dienstplicht, het werk doen dat nu levenslang door ambtenaren wordt gedaan.

Het zou ook zeer bijdragen aan verantwoordelijkheidsbesef en maatschappij-inzicht bij iedereen, en het zou zeer veel corruptie, incompetentie, regelneverij, uitvreterij, en zinloze vergoedingen en ambtelijke pensioenen opheffen, en in plaats van de slechtsten en luisten voor hun hele beroepsleven de doorsnee in deeltijd laten besturen, zonder door macht gecorrumpeerd te worden, en zonder een machtsbasis van honderden gelijkgestemde collega-uitvreters-voor-het-leven in het ambtelijk bestuur als collegaas.

In plaats van ambtenaren burgers die hun burgerplicht doen gedurende een paar jaar, zoals vroeger militaire dienst.

Is het een visionair plan? Mogelijk, maar het lijkt me realistisch haalbaar en, naar de logische betekenis geredeneerd, werkelijk democratisch. Immers, democratie = het volk regeert.

   ME in A'dam 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail