Nedernieuws        

 

25 november 2004

                                                                 

Unser Führer Jozias Van Aartsen

 

 

Jozias de kwasi-liberale Pim-imitatie zou graag "Politiek Leider" worden van de VVD. Preciezer gezegd: Hij wil dat de VVD die term en dat begrip invoert, en hem als zodanig aanstelt. Maar 16 procent van de VVD wil dat ook, en 49 procent ziet liever - "het is oorlog" - Zalm in die rol. Wat e.e.a. nog wat pijnlijker maakt is het volgende:

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail