Nedernieuws        

 

25 november 2004

                                                                 

Abrahams

 

 

Columnist Abrahams Bespreekt Van de Ven en citeert Theo van Gogh, uit diens "Allah weet het beter" - dat ik, anders dan "De Weldoener" niet ken - ook in het kader van Vrije Meningsuiting:

"Als iemand kanker verdient, is het Paul Rosenmöller, de hopman van politiek correct Nederland. Mogen de cellen in zijn hoofd zich tot een juichende tumor vormen en laat ons dan beluisteren of er enig verschil is in meneers gekwebbel, vergeleken met wat er uit kwam voor die Blije Boodschap. Laat ons pissen op zijn graf. Oplichter."

Volgens Abrahams kennen noch Jozias van Aartsen noch Boris Dittrich dit citaat, zoals ik aanneem dat vrijwel iedereen in politiek Den Haag die drie weken geleden meende pal te moeten staan achter Van Gogh als Ridder van de Vrije Meningsuiting totaal niet weten hoe Van Gogh zijn meningen verwoordde, en dus, als gebruikelijk, hun kiesvolk oplichtten en voorlogen, aangezien ze zelf meningen verkondigden die niet gebaseerd waren op enige relevante kennis, maar geheel gemotiveerd waren door de ijdele wens op de TV te verschijnen, in dienst van de eigen carrière, status en reputatie.

Ook lees ik in Abrahams' column dat

"Van Gogh over Job Cohen schreef: 'Een miezerige oplichter' en 'vooral een NSB'er van nature'."

Aardig, beleefd, voorkomend, of politiek correct is het allemaal niet, geef ik grif toe .... maar wanneer hebben politieke machthebbers zich iets aangetrokken van aardig en beleefd en genuanceerd kritisch proza? En wat als - zoals ik inderdaad zelf denk - zowel Rosenmöller als Cohen behoorlijk adequaat getypeerd worden als - ik citeer - 'oplichter'? Wat als het héle "vak van politicus", zeker in deze tijden van media-waanzin en stinkend dure media-trainingen voor politici uit de belastinggelden, een combinatie van de talenten van een hoer, een acteur, een oplichter, en een volksmenner vergt om succesvol te kunnen worden, terwijl wie werkelijk begaafd, eerlijk, integer, en van helder rationeel taalgebruik is, geen enkele kans krijgt om de media te bereiken, die opgetrokken zijn uit infotainment, spelletjes, en shows, en gedirigeerd worden door enkele tientallen ijdele praatjesmakers die vrijwel alleen geïnteresseerd zijn in sensatie, vermaak, en eigen status, inkomen en macht? Wat als degenen die zich aangetrokken voelen tot "dit mooie vak" (Ed van Thijn) vooral al dan niet idealistisch gestoorde mafkezen zijn, in het beste en sympathiekste geval, en overigens ijdele en populistische volksmenners of machtswellustelingen?

Van Gogh had een heel scherp oog voor hypocrisie en oplichterij, en daar een grote wrevel tegen. Het zal ongetwijfeld zus of zo "beledigend" zijn voor Cohen om voor "een NSB'er van nature" uitgemaakt te worden, en ikzelf geloof dat de typering inhoudelijk niet juist is. Maar ja: Cohen wilde zo graag een hoge piet met een hoog inkomen zijn, al wéét hij van zichzelf bij lange na niet zo begaafd te zijn als zijn broer, en zijn bestuur is o.a. voor mij behoorlijk rampzalig gebleken, en volkomen incompetent of kwaadwillig, en hij functioneert feitelijk als het hoofd van een gemeente waarin de drugsmafia de baas is, en verreweg de grootste plaatselijke ondernemingsvorm is, in termen van omzetten en winsten, en de politie en de ambtenaren drugscorrupt zijn, en de Hells Angels meer macht hebben dan de gemeente-politie.

Hoe kàn je zo iemand recht doen zònder te vervallen in taalgebruik dat deze of gene "grievend en/of beledigend" zal ervaren, zoals B&W mij schreef, gevolgd door "en daarom gaan wij niet op u in", toen ik klaagde over vijf-voudige moordbedreiging door met hun vergunning in het pand waar ik woonde gevestigde harddrugshandelaren, en klaagde over mijn en Jolanda's vrijwel geslaagde vergassing door mijn drugshandelende huisbaas die van mij af wilde vanwege mijn niet ophoudende klachten?

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail