Nedernieuws        

 

23 november 2004

                                                                 

Handen schudden

 

 

Minister Rita Verdonk van de VVD was in een eerder bestaan gevangenisbewaarster c.q. directrice van een gevangenis, wat een psychologisch geschoold verstand als het mijne te denken geeft:

Waarom wil iemand zoiets? Waarom is zij degene die zich geroepen voelt 20.000 uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten? Wat beweegt iemand die niet geheel achterlijk is zo'n soort functie te ambiëren? Vaderlandsliefde? Plichtsbesef? "Normen en Waarden"?

Het psychologisch juiste antwoord is: Zo iemand hééft iets met macht uitoefenen en straf uitdelen, en wat zo iemand daarmee heeft kent fraaie psychiatrische termen ontleend aan familie-namen van personen die dat eerder hadden, maar geen minister werden. (De familie-namen beginnen met een "S" en een "M".) En natuurlijk kan ik me vergissen, maar ik vrees van niet, en een beetje psycholoog of psychiater is geen optimist over menselijke beweegredenen, in doorsnee, en ik ook niet.

Ze was een paar dagen geleden te zien op TV, die ik niet heb, zodat ik de krant of de radio na moet praten, toen ze enkele tientallen imams ontving, waarvan één haar weigerde een hand te geven, omdat dit in tegenspraak was met zijn geloof (over zijn geloof). De minister was verontwaardigd, hief de vinger, en liet prompt weten dat ze er "vanuit ging dat ze over een jaar alleen in het Nederlands zou spreken" met de imams, en sindsdien is dit handen-schudden-item vele keren gepasseerd op de radio, en verschijnt vandaag weer in de NRC.

En opnieuw was dus een kleine en nogal hysterische rel geboren over hoe het hoort in Nederland - een rel die eenvoudig niet zou bestaan als er werkelijk sprake was van tolerantie, of als het zo vaak en zo graag gehuichelde "respect" voor elkaar niet gehuicheld was, of als de minister - die eerder probeerde de scalp van Pronk en nog iemand aan haar zegekar te binden vanwege haar ontstemdheid over hun vrij geuite meningen over haar beleid - wat rationeler en verstandiger zou zijn dan overeenkomt met haar kennelijke feitelijke vermogens.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail