Nedernieuws        

 

18 november 2004

                                                                 

Maartennieuws

 

 

Alweer een Nedernieuws. Maar eerst wat Maartennieuws: Ik kreeg heden een brief van de S.D. van Amsterdam waarin mij opgedragen wordt mij gereed te houden - verplicht - voor een gesprek met "het bedrijf Alexander Calder" over "wat uw mogelijkheden zijn op het gebied van werk en sociale activering".

Over de eerdere plicht mij bij het REA te melden niets; van B&W niets; en deze brief is niet ondertekend maar wel op naam van "De chef Basiseenheid D. Berkhof" - die mij al zo lang als hij chef is weigert te ontvangen, te woord te staan of mijn brieven of mails te beantwoorden.

Het bleek een BV te zijn die in het telefoonboek staat, anders dan "REA"; ze bleken beleefder dan Amsterdamse ambtenaren, wat aangenaam hoewel niet moeilijk is; en uiteindelijk ben ik doorgedrongen tot hun hoofdkantoor te 's Hertogenbosch, die ik een CD van mijn site heb beloofd.

Later meer hierover, al moet ik aannemen dat Cohen en Aboutaleb er feitelijk achter zitten, allebei nog steeds bedreigd, en ongetwijfeld zwaar bewaakt, en wie weet enthousiaste lezers van mijn Nedernieuws, dat immers, al schrijf ik het snel en met pijn, ongetwijfeld zinniger is dan zij zelf of hun ambtenaren kunnen produceren.

Was het anders dan zou je immers andere taal horen uit hun monden, en ander beleid zien, terwijl ik ook niet zie waarom als ik, met hoogstens 5% van de energie van een Aboutaleb - 11 jaar jonger dan ik, en kennelijk zeer gezond, fysiek - en ik voortdurend pijn heb en moe ben, zulke - over het geheel genomen et sans rancune - aardige en zinnige stukjes kan schrijven waarom zij - onze hooggeleerde hoogbeschaafde naar eigen dunk hoogbegaafde professionele zeker hoogbetaalde en welbewaakte beroepsbestuurders - dat niet ˇˇk kunnen, ter kalmering van Ons Volk van Champions, en tot algemene Nederlandse instructie, lering en vermaak, en om eens uit te leggen wat "rechtsstaat", "verantwoordelijk bestuur", "bestuurlijke integriteit" en zo meer nu eigenlijk betekenen, naar hun hoogbetaalde en zwaar bewaakte persoonlijke inzicht, in ons huidige Úpoche, bij de bestaande Zeitgeist. 

Het is maar een overweginkje. Waar blijven de heldere verwoordingen van "Normen en Waarden" van onze beroepsbestuurders nu Ons Volk die zo dringend nodig heeft? Of blijft het wat de Cohens, Aboutalebs, Balkenendes en Donners betreft steken bij het wuiven met de Oranje poster met "Ik haat haat", als monster van hun morele en logische bekwaamheid? (Zie mijn Morele Mails aan Cohen uit 2000, of de les in zinnig denken opgedragen aan B&W van Amsterdam en opgehangen aan een citaat van Ortega uit 1999.)

Nou ja - Nedernieuws.

          St Maarten   

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail