Nedernieuws        

 

17 november 2004

                                                                 

Phillips

 

 

Dan wordt een Trevor Phillips opgevoerd, "voorzitter van Commission for Racial Equality (CRE), het officiŽle Britse orgaan ter bevordering van etnische integratie." Hij wordt als volgt geciteerd, en ik geef twee citaten, het eerste over Hirsi Ali omdat ik het er meer eens mee ben dan niet, en het tweede voor wat commentaar:

Begin dit jaar nam hij deel aan een debat met VVD-politica Ayaan Hirsi Ali, die hij schadelijke generaliseringen verwijt. "Omdat de praktijk van sommige moslims wreed en vrouwvijandig kan zijn, hoeven we nog niet het hele geloof als onacceptabel te brandmerken."

Nou ja: Ik ben een atheÔst en voor mij is alle religieus geloof onacceptabel. Maar ik houd ook van logica, en voor Hirsi Ali, als voor bijna alle Neerlanders, trouwens, en voor vrijwel alles wat ik las en hoorde de afgelopen weken in kranten, is het evident vanzelfsprekend om over zaken van welke aard ook te redeneren in termen van ongekwalificeerde en ongekwantificeerde beweringen: "Moslims willen ...", "Nederlanders zijn .."  "Vrouwen denken ..." etcetera ad nauseam, alsof de termen "Sommige", "De meeste", "Enkele", "Een paar procent" etc. hen totaal onbekend zijn.

Uiteindelijk gaat dit terug op een combinatie van domheid, vooroordeel en emotie. Een mens arriveert ook veel sneller bij z'n eigen wensgedachte konklusies als ie de logische terminologie en regels maar gewoon overslaat, uit emotioneel gemak.

"We denken aan Nederland als seculier en liberaal. We zouden er niet verder naast kunnen zitten. Deze maatschappij is zowel religieus verdeeld als volstrekt repressief, waar de meeste mensen worden samengebracht in scholen, wijken en verenigingen die gedefinieerd worden door hun religieuze erfenis. Nederlandse politici hebben geprobeerd dit beleid van segregatie toe te passen op moslims en het is in hun gezicht ontploft."

Hier hebben we een buitenlandse stuurman aan de wal. De waarheid is dat de Nederlanders in grote meerderheid, ongeacht opleiding, geslacht, geloof, sexuele voorkeur etc., een totalitaire geest hebben, die alleen maar zwaar bestendigd is door 30 jaren genivelleerd en gedebiliseerd onderwijs op alle geledingen, en slechte en tendentieuze media, voor een groot deel nog steeds functionerend in een korset uit de 30-er jaren.

En die totalitaire geest brengt weer met zich mee dat vrijwel geen Nederlander een werkelijk individu is, wil zijn of durft te zijn; dat bijna iedereen zich probeert te conformeren en mee te doen en praten met de meerderheid; en dat vrijwel iedereen het apprecieert behandeld te worden als ware ie een anoniem lid van een Groep, waar ie dan ook nog eens voor verantwoordelijk wordt gesteld door leden van andere Groepen. Doorsnee men wil dat graag, in Onze Democratische Rechtsstaat, waar iedereen probeert te doen alsof ie precies even gek is als ieder ander, omdat ie gediscrimineerd wordt als ie afwijkt van de doorsnee manieren van doen en denken, en omdat het overeenkomt met de eigen gevoelens, en - vooral - omdat vrijwel iedereen op die manier alle persoonlijke verantwoordelijkheid kan ontlopen.

Het is allemaal voornamelijk totalitaire stompzinnigheid, en de twee excuses die je kunt opvoeren zijn dat (1) de meeste mensen te dom en te laf zijn om werkelijk slecht te zijn - ook grote misdadigheid vergt karakter, als het niet teruggaat op waanzin - en (2) niet verantwoordelijk zijn voor hun aangeboren gebreken.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail