Nedernieuws        

 

17 november 2004

                                                                 

Buikhuisen

 

 

Dit is een "emeritus-hoogleraar criminologie in Leiden". Hij citeert Art 137 C Wetboek van Strafrecht "ingekort":

"Hij die zich in het openbaar mondeling of schriftelijk of door een afbeelding opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar."

En hij meent drie dingen: Dat Van Gogh zich beledigend uitliet over moslims; dat dit "onherroepelijk tot een veroordeling zou hebben geleid"; en dat "Het OM had een proces wegens smaad moeten aanspannen tegen Van Gogh".

Achteraf is het makkelijk oordelen. Ik betwijfel de onherroepelijkheid van die veroordeling, en betwijfel ook of het Van Gogh had tegengehouden als hij - weer eens - tot duizend gulden of euro boete zou zijn veroordeeld, en vermoed dat men bij het OM redeneerde dat men geen koren op de molen van Van Gogh wilde storten.

Het blijft ook een feit dat je nu eenmaal niet kunt voorzien in de motieven, beweegredenen en daden van onbekende godsdienstwaanzinnigen, en ook dat, tot de moord eenmaal geschied was, er redenen waren om te geloven dat het in Neerland wel los zou lopen met terreur of godsdienstwaanzin.

Tenslotte is het waar dat het mij allemaal niet verbaasde, als kennelijk één van de weinigen, maar ik ben dan ook vergeleken met de rest van Nederland een aristocratische pessimist, die eigenlijk alleen verbaasd kan worden door een Nederlands teken van verstand of goedheid, wat mij dan ook zeer zelden gebeurt, en wat ik nooit zie in de bestuurders of ambtenaren.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail