Nedernieuws        

 

17 november 2004

                                                                 

Hysterie in Neerland

 

 

Bastiaan Bommeljé is een historicus, en heeft na 15 dagen een mening: "Nederland staat helemaal niet in brand" zegt de kop boven zijn artikel. Dat is waar, hoewel wat bitter voor wiens kerk of moskee of school afgebrand is, maar wel waren vooral de Nedermedia de afgelopen 2 weken hysterisch en onverantwoordelijk, en Bommeljé geeft wat citaten van krantenkoppen:

'Afgeslacht' (De Telegraaf); 'Er is een Amsterdammer vermoord' (Trouw); 'Doe het niet, doe niet', riep hij nog' (NRC Handelsblad); 'Genade, genade' (Algemeen Dagblad); 'Moord begin heilige oorlog in Nederland' (de Volkskrant); 'Tot hier en niet verder' (Spits).

Hij merkt ook op dat 'Een vrij nieuw verschijnsel is echter dat veel kranten weinig moeite meer doen deze duiding te scheiden van hun verslaggeving.' Anders gezegd: Om het even wie in de media acht zichzelf in staat en krijgt gewoonlijk de vrijheid tot zowel interpreteren als commenteren, en mengt feiten, meningen, interpretaties, waarderingen, wensen en waarden dooreen als hutspot, over het algemeen kennelijk ook niet onderscheiden in het eigen brein. Hier zijn nog wat koppen:

'Dit wil geen zinnig mens' (Trouw); 'Angst overheerst' (Algemeen Dagblad); 'Langs het ravijn van chaos en haat' (de Volkskrant); 'Haat in Nederland neemt toe' (NRC Handelsblad).

Bommeljé concludeert zelf:

De beperkte bloemlezing maakt misschien wel aannemelijk dat de moord op Theo van Gogh duidelijk heeft gemaakt dat de Nederlandse samenleving 'voorgoed is veranderd'. De afstand tussen de 'kwaliteitspers' en de 'populaire pers' is nooit eerder zo gering geweest. Niemand kan nog serieus beweren dat de media in Nederland 'linkse' bolwerken van 'de intelligentsia' zijn. Integendeel: het zijn steeds meer speerpunten van de algehele maatschappelijke concurrentie in holle clichés, radicale middelmatigheid, schaamteloze behaagzucht en debiliserende sensatiedrift.

Tsja. De verandering moet ik nog zien; de opleidingen zijn al 30 jaar sinds eeuwen niet zo slecht geweest, en vandaar ook een steeds dommere bestuurs- en journalistieke élite; alleen domme mensen van rechtse signatuur beweren met "De Telegraaf" of het "AD" in de hand dat "de media in Nederland 'linkse' bolwerken zijn" etcetera; maar het is waar, dunkt mij, dat Neerland de afgelopen 30 jaar gedebiliseerd is, en dat de TV en de media voornamelijk infotainment, hysterie, sex, en voetballen te bieden hebben - kleine eilandjes van relatieve beschaving uitgezonderd - met op de presentatie van die troep toegesneden hoernalistieke (schreef W.F. Hermans graag) media-mini-breintjes, met al dan niet gebotoxte koppen, gepermanente haartjes, behaagzieke maniertjes, en een vrijwel totaal gebrek aan beschaving en kennis.

Voorbeeld van wat ik bedoel: Al in 1988 was het gemiddelde IQ van de Nederlandse universitaire student 115, wat 25 en meer jaar eerder hoogstens voldoende was om op een ULO-school ("Uitgebreid Lager Onderwijs") toegelaten te worden. Vandaar bijvoorbeeld die Nederdebilisering sinds 30 jaar: De huidige doorsnee doctorandus c.q. "master of arts" heeft het niveau van een ULO-gast uit de jaren 50, en nauwelijks meer kennis, en gewoonlijk minder kennis van vreemde talen of rekenkunde of geschiedenis. (Zie mijn "Mandarijntjes met een IQ van 118" uit begin 1989).

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail