Nedernieuws        

 

17 november 2004

                                                                 

Godslastering

 

 

De Tweede Kamer was ook niet gelukkig met Donner's initiatief om het godslasteren weer te vervolgen, en stelde voor om het hele betreffende artikel uit de strafwet te halen, al zal het daar waarschijnlijk ook niet van komen. Trouwens, één van de inconsistenties in de Aboutalebse drievuldige versie van de Nedernormen aller Nedernormen is nu juist dat "vrijheid van religie" en "vrijheid van meningsuiting" nogal moeilijk verenigbaar zijn in beginsel, en hetzelfde geldt het laatste en zijn "anti-discriminatie-beginsel", whatever that may be. ("All wisdom begins with discrimination" - Aristoteles, al bedoelde hij ongetwijfeld rationeel onderscheidingsvermogen, inderdaad geen Neerlandse deugd of prominent vermogen.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail