Nedernieuws        

 

16 november 2004

                                                                 

Gekozen burgemeester    

 

 

Er moet, volgens D66, een gekozen burgemeester komen, maar de Eerste Kamer gaat waarschijnlijk dwars liggen in het voorjaar, waar ikzelf het trouwens mee eens ben. Een volk van haters van de haat, met 1.6 miljoen alfabeten en evenzovele stemmers op de dode Fortuyn, kan je het niet rustig overlaten géén oplichter, volksmenner, populist, leugenaar of publieksbespeler te kiezen in hoge ambten, en dus kan je het kiezen voor die ambten het best overlaten aan reeds gekozenen, of een of ander college van niet geheel populistisch gedeformeerden.

De Rotterdamse burgemeesterlijke flutfiguur Opstelten mag nog zo graag bassen voor de camera's dat "De kiezer heeft altijd gelijk!", maar zegt daar nooit bij dat Hitler ook democratisch is verkozen, en herhaaldelijk, en in grote meerderheid ("Wollt Ihr den totalen Krieg?!" "Ja, ja, ja!") noch dat hijzelf vindt dat als de kiezer vindt dat concentratiekampen prachtige heropvoedings-instellingen zijn van allerlei niet-volkseigen minderwaardigen (naar democratisch meerderheids-inzicht) hijzelf zich daar woest-enthousiast achter zou scharen.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail