Nedernieuws        

 

16 november 2004

                                                                 

Godslastering 

 

 

"Minister Donner (Justitite, CDA) heeft vanmorgen tegenover premier Balkenende, vice-premier De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) en minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid, VVD) afstand genomen van zijn aankondiging dat godslastering strafrechterlijk harder aangepakt gaat worden."

Aldus opent het NRC-hoofdartikel van heden. Ik geloof dat er het e.e.a. ingebracht kan worden tegen de vorm van de mededeling, maar ja.

Er is ook buiten de regering enige commotie over, en op pag 10 heeft de NRC een artikel met foto's van Van het Reve en Hermans onder de kop "Schrijvers vrezen te worden beperkt" en de sub-kop "Kunstenaars en publicisten worden meestal vrijgesproken", en dit betreft dan niet direct wets-artikelen over godslastering maar over belediging, waarvan ook sprake is dat ze aangescherpt zouden moeten worden. 

Ik heb zometeen wat fraaie citaten, maar merk wel - nogmaals - op dat e.e.a. mij allemaal zeer incompetent voorkomt, hoewel ook van een typisch Neerlandse geest van Politieke Correctheid: Men heeft het niet over feiten maar over hoe men deze feiten zou mogen of moeten bespreken of beschrijven; en men ouwehoert over wetswijzigingen waar het op wetshandhaven aankomt, en gaat - ministerieel, journalistiek, kamerlidmatig - ook maar meteen op de stoel van de rechter zitten.

Maar dit is terzijde, al komt die Neerlandse Politieke Correctheid zometeen terug in andere vorm, namelijk de haat tegen de haat van de (linksig of gristen) politiek-correcte Neerlander van nu.

Eerst de citaten Nederproza die ik aan het genoemde artikel dank:

"Joost van den Vondel dichtte ooit over een theologische faculteit

't Is best die boeven af te danken
Zij grijpen naar der Staten staf.
Best maakt m'er varkensdrijvers af
Gemest met spoeling en met draf."

Dan W.F. Hermans, die ongelovig was:

"De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien erop los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten!" (Ik heb altijd gelijk, 1951)

Afsluitend het stichtelijk godsvruchtig proza van Gerard van het Reve, die Katholiek was:

"En God zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze ezel (..) 'Mijn heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel van U', zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en hem beginnen te kussen en naar binnen te trekken, en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten." (Nader tot u, 1966)

Over de laatste passage lees ik: "De rechter vond de passage met God als copulerende ezel wel 'kwetsend en godslasterlijk' maar niet 'smalend in de zin der wet'." (En de tweede is een citaat uit een roman.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail